Meny

Anbefaler at lagerdrift og distribusjon ved TINE Meieriet Sem fortsetter

TINE Meieriet Sem. (Foto: Olav Håland)
TINE Meieriet Sem. (Foto: Olav Håland)

En rapport som er lagt fram for styret 5.oktober anbefaler at lagerdrift og distribusjon på TINE Meieriet Sem fortsetter, men at produksjonen legges ned. Rapporten sendes på høring før endelig vedtak.

De foreslåtte endringene betyr at de produktene, hovedsakelig melk og fløte, som i dag produseres på Sem vil bli produsert på TINE Meieriet Oslo og kjørt til Sem. Plukking av varer til kundene vil fortsatt skje på Sem og distribusjonen til butikker og andre kunder vil fortsatt skje fra Sem.
Av de 115 medarbeiderne som i dag er tilknyttet Sem jobber 21 i produksjonen.
- Jeg har stor forståelse for at de og deres familier nå kjenner på en usikker framtid. Jeg har også forståelse for at den usikkerheten det har vært rundt anlegget på Sem har vært krevende for alle medarbeiderne der, sier konserndirektør Per Ivar Berg. 

Betydelig overkapasitet

Store volumer har forsvunnet fra TINEs produksjon de siste årene. Årsakene er økt konkurranse fra norske konkurrenter, økt import og en langvarig trend med synkende melkekonsum.
- Det har resultert i at vi har betydelig overkapasitet i industrien med tilhørende høye kostnader, sier Berg. 

Styrke konkurransekraften og skape ny vekst

Med de foreslåtte endringene vil TINE redusere de årlige kostnadene med ca. 10 millioner kroner.  For å styrke konkurransekraften er TINE nødt for å effektivisere. Det betyr samtidig at TINE må ha økonomisk handlekraft til å investere for å skape ny vekst. Det handler om å gi tilbake høyest mulig melkepris til eierne våre, bøndene, slik at de finner grunnlag for å fortsette å drive gården. Det skaper lokale ringvirkninger, vedlikeholder kulturlandskapene og sørger for god, trygg og langsiktig norsk matproduksjon. 

Høring før endelig vedtak

Styret har vedtatt å sende rapporten på høring. Det er grunn til å understreke at styret ikke har fattet noe vedtak om endringer på Sem. Etter høringen vil saken komme tilbake til styret for endelig behandling, mest sannsynlig tidlig i desember.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås