Meny

Anbefaler økning i forholdstallet for kumelk

TINE foreslår en økning i forholdstallet på disponible kvoter.
TINE foreslår en økning i forholdstallet på disponible kvoter.

For å sikre nok melk og leveringssikkerhet har TINE anbefalt å øke forholdstallet på disponibel kvote fra 0,98 til 0,99 for kvoteåret 2018.

Kvoteforhandlingene i fjor la opp til en ny vurdering våren 2018. Så langt viser prognosene at det er behov mer melk. Utvikling av melkeinngangen og meieriaktørenes behov gjør at TINE anbefaler en økning i forholdstallet på kumelk.

Behov for 1503 millioner liter kumelk for 2018

Det er også nødvendig å sikre behovet fett på lengre sikt. Her er det allerede satt i gang tiltak og fettbetalingen ble økt fra 1. mai i år. Likevel ønsker TINE å styrke effekten ytterligere med økning i forholdstallet til 0,99.

Dette betyr et samlet behov for 1 503 millioner liter melk på årsbasis, en økning fra 1 498 millioner som var det industrien meldte som samlet behov ved kvoteforhandlingene i fjor. Siste prognose er 1 490 millioner liter ved uendret disponibel kvote.

Departementet fastsetter forholdstallet – TINE gir innspill

Landbruks- og Matdepartementet fastsetter kvoter for ku- og geitemelk etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. TINE blir som markedsregulator bedt om å gi innspill til drøftingene.

Relaterte saker:

Hør også podkasten; "Hvorfor TINE ønsker mer melk når salget svikter?" (trykk på episoden i listen under) 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås