Meny

Økt merpris for økologisk melk

Styret har vedtok i aprilmøte å øke merprisen for leveranse av økologisk melk med 10 øre pr liter melk til 75 øre pr liter. Endringer gjelder fra 1. juli 2016.

Det er økt etterspørsel etter økologisk melkeråstoff, samtidig som vi har sett et svakt fall i tilførslene siste år. Som en følge av dette har anvendelsesgraden økt. I 2015 utnyttet vi 54% av innveid økologisk melk til økologiske produkter. Dette er 6% mer enn året før. Samtidig har vi hatt et fall i produksjonen i samme periode.  

Konsernstyret har tidligere åpnet for tegning av nye økontrakter i avgrensede områder med underdekning. Vi håper at økt merpris skal bidra til at flere får lyst til å satse økologisk sier Eivind Kjuus i TINE Råvare.  Ta kontakt med din rådgiver dersom du vurderer omlegging til økologisk drift.

 

Denne saken er opprinnelig publisert 26.04

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås