Meny

Øker merprisen til 20 øre for nye medlemmer

Fra 1. januar 2017 øker TINE merprisen til nye melkeprodusenter fra 12 til 20 øre pr liter. Ordningen har stått uendret siden den ble innført i 2004. Konsernstyret ønsker med denne justeringen å gi et handslag til nye melkeprodusenter gjennom å bidra med høyere melkepris i oppstartfasen.

Gjennom dette blir nærmere 9 mill.kr av melkeprisen årlig omfordelt fra de etablerte til de nye melkeprodusentene. Dette skal lette situasjon for nye medlemmer, og det viser at samvirke tar et felles løft for å bidra til rekruttering, sier organisasjonssjef Eli Reistad. Merprisen til nye medlemmer gjelder i totalt 12 måneder.

Kollektive medlemsfordeler

De viktigste kollektive medlemsfordelene i TINE er å være en del av et samvirke som blant annet arbeider for høy melkepris gjennom verdiskaping fram til forbruker, markedsadgang for alle produsenter, tilgang på god rådgivning og satsing på forskning i hele verdikjeden. Dette er selvfølgeligheter for våre medlemmer, men det er verdt å minne hverandre om det, sier Reistad.

I tillegg til merpris på 20 øre pr liter tilbyr TINE andre individuelle medlemsfordeler. Dette er;

  • Velkomstbrev
  • Besøk av rådgiver og produsentlagsleder,
  • 30 % rabatt på tjenester fra TINE Rådgiving de første 12 mnd av medlemskapet
  • Gavesjekk fra TINE Kolleksjon på kr 1.000,-.
  • Rabatt på TINE Mjølkonomi (Effektivitetsanalyse) de to første årene som melkebonde

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås