Meny

Øker kompetansetilbudet for tillitsvalgte på flere nivåer

Konsernstyret hadde gjennomgang av tilbud og prioritering mellom kurs som tilbys tillitsvalgte i TINE. Utvalget er større og e-læring er ett av tiltakene for å følge opp tillitsvalgte på grunnplanet.

Tillitsvalgte i TINE tilbys kompetanseoppbygging både ekstern og interne kurs.   

Eksterne kurs og opplæringstilbud 

Norsk Landbrukssamvirke (NL) gjennomfører på vegne av landbruket aktuelle kurs beregnet på ulike nivåer i organisasjonene. I tillegg til kompetansebygging er kursene også viktig for nettverksbygging og erfaringsutveksling med tillitsvalgte fra andre organisasjoner.  

Kursplanen fra NL har flere kurstilbudsom er aktuelle for styre-, rådsmedlemmer og andre sentrale tillitsvalgte. I høst tilbys Ta Grep - et eget styre og mentorprogram med fokus på egenutvikling, et fordypningskurs innen mat og makt med hovedtema markedsutfordringer nasjonalt og internasjonalt, og et fordypningkurs innen politikk og forretningsforståelse.  

E-læring og opplæring på grunnplanet  

I TINE ble det i vår gjennomført felles opplæring nye arbeidsutvalgsledere for første gang. Kurset var i hovedsak orientering fra de ulike konsernområdene for å bli kjent med TINEs forretningsorganisasjon.  

Eierområdene har i tillegg arrangert kurs for nye arbeidsutvalgsmedlemmer.  

Det legges også opp til kompetansebygging gjennom dagsorden på rådsmøter og ulike samlinger for tillitsvalgte i eierområdene. 

Lokale valgkomiteer i TINE har blitt fulgt spesielt opp i 2016. TINE Medlem har utviklet e-læring som sendes valgkomiteene. Det er sendt 2 leksjoner til valgkomiteene, og det er planlagt utsending av siste leksjon i slutten av oktober. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås