Meny

Øker basisprisen med 3 øre fra nyttår

Konsernstyret i TINE har vedtatt å øke basisprisen fra 4,36 til 4,39 fra 1. januar 2017.

Utbetalingspris til produsent er summen av basispris og ulike tillegg og trekk i prisen (kvalitetstillegg og -trekk, betaling for tørrstoffinnhold, KSL, nybrukertillegg, mm.) TINE Råvares underskudd/overskudd må alltid utliknes mot melkeprodusentene.  

Balanse i resultat med basispris på 4,39 fra 1.1.2017

Inngangen til 2016 dro med seg et underskudd i TINE Råvare som i hovedsak dreide seg økt fettinnhold i melka. Beregninger for 2016 viser balanse i resultat og at det framførte underskuddet fra 2015 dekkes inn. For 2017 balanserer de budsjetterte kostnadene og tillegg og trekk i produsentoppgjøret med en basispris på 4,39 pr liter fra 1.1.2017.

Melkeprisens oppbygning  

Konsernstyret kan vedta eventuelle prisjusteringer gjennom året dersom målpris, kvalitetskostnader eller andre kostnader endrer seg.

Les mer om melkeprisens oppbygning

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås