Meny

Årsrapport for TINE Råvare

TINE Råvare ble etablert 1. januar 2004 som en egen administrativt- og økonomisk atskilt virksomhet i TINE SA ut fra en avtale inngått 19. desember 2003 med Landbruksdirektoratet om et klart økonomisk skille mellom råvarehåndteringen og den industrielle videreforedling i TINE SA.

Åpne årsrapporten til TINE Råvare her

Mer om TINE Råvare

Landbruksdirektoratet kontrollerer hvilke oppgaver som skal pålegges TINE Råvare og kostnadene ved disse. Landbruksdirektoratet overvåker også noteringsprisen som TINE Råvare bruker ved omsetning av rå melk til aktørene i markedsordningen for melk. Les mer om noteringsprisen.

TINE Råvare har mange oppgaver:

  • Kjøpe melken av bonden og betale for den
  • Kontrollere kvaliteten på melken
  • Leie ut gårdtanker og tilby service.
  • Transportere melken fra gården og til industrianlegg.
  • Rådgiving til bøndene
  • Organisasjonsarbeid
  • Selge melken til ulike industriaktører

I tillegg er det tillagt TINE Råvare å ivareta markedsreguleringen og regulere melkemarkedet på vegne av alle landets melkeprodusenter.

Oppgjøret til melkeprodusentene blir foretatt av TINE Råvares avdeling Produsentavregning. TINE SA er markedsregulator for melk på vegne av alle melkeprodusentene og skal sikre produktenes avsetning ved å bruke ulike reguleringstiltak. Avdeling for markedsregulering skal sørge for inndekning av de reguleringskostnadene som er godkjent av Omsetningsrådet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås