Meny

Til medlemene i Finnøy produsentlag.

Dyra sitt ve og vel – dine val gjer ein forskjell! Velkomen til produsentlagsmøte om dyrevelferd Torsdag 24. januar kl. 19.00 i møtelokalet til Næringshagen på Judaberg .

Me - eigarane av TINE – ynskjer å setje dyrevelferd tydeleg på dagsorden denne
vinteren. Det gjere me for å gjere oss alle meir medvitne på kor viktig dyrevelferd er,
både for dyra og det økonomiske resultatet på garden og for at forbrukarane framleis
skal velgje TINE i butikkhylla.
TINE si satsing på dette i vinter skal handle om det du og eg kan gjere noko med
gjennom dei vala vi tek for dyra våre kvar dag. Dette første møtet vil handle om kvifor
god dyrevelferd er viktig for TINE og kva vi meiner med god dyrevelferd. Innleiarar er:
 Asgeir Pollestad, medl. I eigarutvalet og rådsmedlem
 Helene Seierstedt Bødtker, veterinær og rådgiver i TINE
Det vert rikeleg høve til spørsmål og ein prat rundt bordet.
Hjarteleg velkomen!
I tida fram mot påske vil alle medlemer få invitasjon til små lokale grendetreff for å diskutere
dyrestell og dyrevelferd. De får/har fått eit hefte i posten som fortel meir om dette. Målet
vårt er å få med alle medlemer, for er det noko absolutt alle har erfaring med, så er det stell
og handtering av dyr. Dette vert både lærerikt og sosialt, så her håpar vi på full oppslutnad!
Helsing arbeidsutvalet i Hardanger produsentlag
TINE har laga ein podkast (lydfil) om dyrevelferd som er verdt å få med seg. Du finn den på
medlem.tine.no/Aktuelt/Podkast, direkte på soundcloud.no eller via appen «Podcaster» på mobilen

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås