Meny

Kurset Friskare kyr - gjev glad bonde

Fire fagsamlinger på Voss vgs, fire gardsbesøk og servering

Målgruppe og tema for kurset
«Friskare kyr - gjev glad bonde» er eit kurs der me skal nytta
spisskompetente lærarkrefter og fylgja opp med erfaringsutveksling.
Viss ein lukkast med å få til ein frisk og funksjonell buskap vert
bonden glad og ein kan ta ut større marginar i drifta.
«Friskare kyr» fokusera på fôring, miljø og stellfaktor som viktig for
å oppnå robuste produksjonsdyr, høg fôreffektivitet og god
dyrevelferd. Kurset vil òg bidra til å redusera forbruket av antibiotika
til dyr. Mjølkeprodusentar med høg kompetanse vil utan tvil få mest
ut av drifta si.

Påmelding for årets kurs er avslutta men bli med neste gang. 

Program for år 1 - 2019
Dato Tema

Foredragsholder

20.02 Fôring for frisk og fruktbar ku

Anja Våg Skjold, fagsjef fôring TINE Rådgiving

Kay Arne Aarseth, veterinær TINE Rådgiving

27.03 Kontroll med celletallet Håkan Landin, veterinär, expert juverhâlsa og djurvälfärd, Växa Sverige
29.10 Reproduksjon og fruktbarheit

Adam Dunstan Martin, førsteamanuensis Veternærhøgskolen, Institutt for 

produksjonsdyrmedisin ved NMBU

20.11 Ku-signal og åtferd

Joep Driessen, VetVice, Nederland. Master Trainer, Director/owner CowSignals

Training Company, Veterinarian, Cowmunicator 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,16

Snitt fettprosent kumelk juli

4,27%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås