Meny

Kalvemønstring i samband med Open Gard på Fjordhestgarden

laurdag 21.september Mønstrar og kalv møter opp kl.12:00.

Litt informasjon om kalvemønstring (på Geno si heimeside ligg det mykje nyttig informasjon, også korte filmar):

Påmelding innan 14.sept til Norunn Ulvedal: sms til 95920029 eller e-post: norunn.ulvedal@tine.no Gje opp namn og alder på mønstrar, og nr.og namn på kalven.

Fint om mønstrar kjenner nr. og namn på mor og far til kalven!

Premiering.

Vi håpar på god oppslutnad om kalvemønstringa!


Helsing TINE produsentlag Gloppen

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,13

Snitt fettprosent kumelk august

4,20%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås