Meny

Til melk- og kjøttprodusenter i Midtre Namdal og andre interesserte

Nofence og beiting ÅPENT MØTE Onsdag 18. september kl. 11.00 på Fru Opdal Gårdshotell (Adr.: Sørsivegen 2081, Overhalla)

 Nofence – hva er det og hvilke muligheter kan det gi? v/bonde og styremedlem i Nofence Oddvar Mikkelsen
 Orientering om tilskuddsordninger/prosjektmidler til beitebruk v/landbrukskontoret

Lunsj kl. 13.00.

Møtet avsluttes med beitevandring hos Jan Olav Tømmerås. Han deltar i et prøveprosjekt og har testa Nofence i sommer på sju kviger på beite ved Namsen. Her får vi se hvordan moderne teknologi kan bidra til god dyrevelferd og utnytting av beiteressurser.

Alle interesserte er velkommen!
Arr.: Midtre Namdal produsentlag og Overhalla bondelag

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,13

Snitt fettprosent kumelk august

4,20%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås