Meny

Nybegynnerkurs i klauvskjæring

Animalia arrangerer nybegynnerkurs i klauvskjæring på Jønsberg videregående skole i Hedmark 23.9-25.9.

Kjøttbransjen har startet arbeidet med å lage nye bransjeretningslinjer for smittesikker omsetning av storfe. Dette arbeidet blir ikke sluttført før klauvhelsestatus i Dyrehelseportalen er på plass. Derfor vil vi den 1. september komme ut med “Anbefalinger for smittesikker omsetning av storfe”. Anbefalingene bygger på utkastet til bransjeretningslinjer.

Bransjeretningslinjene vil stille krav både til prøvetaking for BRSV/BCoV og til klauvhelsestatus. Det settes strengere krav til salg av dyr til besetninger med mordyr enn til reine oppforingsbesetninger. I tillegg stilles det krav til transportør og produsent.

Når det gjelder klauvhelse vil dyrehelseportalen i 2020 få inn en status som er enten grønn, gul eller rød. Grønn status får du når det er dokumentert at det er mer enn 0,9 klauvskjæringer per år i forhold til antall dyr over 2 år i besetningen og at det ikke er påvist digital dermatitt siste 2 år og ikke >2 klauvspalteflegmone siste 6 mnd.

Både bransjeretningslinjene og anbefalingene som kommer i høst, vil derfor ha som følge at klauvskjæring hos livdyrselgende besetninger må være dokumentert. Hvis ikke er besetningen rød, og vil ha store problemer med å selge livdyr via omsettere.

Påmeldingsfrist er 23.08.19.

Målgruppe: Personer som ønsker å starte opp som profesjonelle klauvskjærere og bønder beskjærer i egen besetning. Bønder som tar kurset vil etter kurset kunne dokumentere klauvstatus ved å registrere sine klauvskjæringer i Storfekjøttkontrollen eller Kukontrollen. 

Veterinærer er også velkomne til å delta.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,13

Snitt fettprosent kumelk august

4,20%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås