Hopp til innholdet

WelCow ble til Kutrivsel

Publisert:

Da forskningsprosjektet WelCow trengte et norsk navn, visste melkeprodusentene råd: Sett i gang en navnekonkurranse. Som sagt, så gjort.

Målet med prosjektet er å kartlegge og bedre dyrevelferden i norske fjøs, og motivere gårdbrukerne til å delta i dette viktige arbeidet. Navnet måtte derfor gi assosiasjoner til glade kuer og fornøyde bønder. Forslagene var både mange og gode, og juryen fikk en vanskelig oppgave med å velge.

To vinnere ble kåret
Til slutt ble Kutrivsel kåret som vinner av konkurransen. Juryen, bestående av prosjektpartnere fra NMBU, Veterinærinstituttet og TINE, gir følgende begrunnelse for navnevalget:
–Kutrivsel er et positivt ladet navn som fanger opp essensen av prosjektet. For å oppnå god dyrevelferd, må kua – og bonden – trives.

Navnet ble foreslått av både Johan Peder Kjøsnes og Ivar Salte, og begge mottar en premie på 1000 kroner i tillegg til heder og ære.

Kutrivsel-juryen ønsker å takke for alle innsendte forslag.

Mer informasjon om prosjektet finner du her.