Hopp til innholdet

Viktig med sosiale treff i produsentlaget

Publisert:

Etter en lang periode med pandemi har aktiviteten i produsentlagene tatt seg opp og flere merker hvor viktig det er å treffe andre kolleger. Nylig arrangerte Vestfold produsentlag og to kretser i Nortura sommeravslutning med om lag 90 medlemmer på Melsom i Sandefjord.

Felleskap var et viktig stikkord for samlinga på Melsom hvor både Nortura og TINEs produsentlag sto for årets sommertreff.

Viktig å treffes på tvers av produksjoner og bygdegrenser

- Når bøndar ikkje lenger treffast ved skuleavslutningar o.l fordi dei er dei einaste bøndane med ungar på den skulen, så blir slike treff endå viktigare. Me har ikkje råd til å miste kjennskap og vennskap med andre kollegaer. Uavhengig av type produksjon. Når ein nesten ikkje veit navnet på grisebonden borti svingen så blir det krevande å skape felles forståelse for landbruket generelt, og type produksjon spesielt, sier Kari Lise Dybo, medlem av arbeidsutvalget i Vestfold produsentlag. Derfor har produsentlaget og to kretser i Nortura stelt i stand to felles arrangement i året.

Både store og små fikk testa kunnskapen gjennom spørsmål i natursti. Premier ble delt ut til vinnere og produsentlaget fikk delt ut to forsinka 5 års-plaketter. Lederen i Vestfold og Telemark Bondelag, Aslak Snarteland var også til stede og trakk fram felleskapet, arbeidet i medlemsorganisasjonene og ikke minst retninga regjeringa nå staker ut og forventninger bønder har nå framover.

- Dette er eit viktig arrangement. Det blir stadig færre bøndar òg i Vestfold og det kollegiale har lett for å bli vekk.  sier Kari Lise.

Vestfold produsentlag består av om lag 60 medlemmer. Andreas Botne er leder, og utgjør arbeidsutvalget sammen med, Kari Lise J. Dybo og Lars Mangelrød.

Bilde to - treff på Melsom