Hopp til innholdet

Velkommen til gratis digitalt fagmøte om jurhelse

Publisert:

Vi avslutter årets digitale fagtilbud med et viktig tema innen melkeproduksjon, - Jurhelse! Det er bakteriene som truer jurhelsa. Løsninga på et jurhelseproblem eller nøkkelen til forbedring kan ligge i fjøset, hos kyrne eller i dine daglige rutiner.

Dette fagmøtet gir et overblikk over hva som trengs for å jobbe forebyggende eller løse et jurhelseproblem og har som mål å hjelpe deg med å vurdere hvor skoen trykker i din besetning

Å holde god jurhelse er viktig for mjølkekvaliteten, for økonomien og for dyrevelferden. I tillegg forventes det at husdyrnæringa holder et lavt forbruk av antibiotika. Innen mjølkeproduksjon er det jurbetennelse som er den hyppigst registrerte årsaken til antibiotikabehandling.

Antall behandlinger per årsku har hatt en svak økning de siste årene. Å snu denne trenden er ikke bare gunstig for fellesskapet, men vil også være gunstig for lommeboka til den enkelte produsent.

Foredragsholdere er spesialrådgivere og veterinærer i TINE Fag og Forskning - Håvard Nørstebø og Marit Smistad.

Møtet fokuserer på følgende temaer:

  • Hvor finnes bakteriene som truer jurhelsa?
  • Hvordan jobbe systematisk med jurhelsepyramiden
  • Hvilken betydning har mjølking og mjølkemaskin?
  • Godt Jur: Ta kontroll med selektiv sintidsbehandling

Møtet avholdes på TEAMS og gjennomføres to ganger. Du melder deg på det tidspunktet som passer best for deg.

13.desember fra 11.00-12.00

15.desember fra 09.00-10.00

Meld deg på her