Hopp til innholdet

Opptak av digitalt fagmøte om jurhelse

Publisert: . Sist endret:

Vi avslutter årets digitale fagtilbud med et viktig tema innen melkeproduksjon, - Jurhelse! Det er bakteriene som truer jurhelsa. Løsninga på et jurhelseproblem eller nøkkelen til forbedring kan ligge i fjøset, hos kyrne eller i dine daglige rutiner. Saken er oppdatert med opptak av fagmøtet

Dette fagmøtet gir et overblikk over hva som trengs for å jobbe forebyggende eller løse et jurhelseproblem og har som mål å hjelpe deg med å vurdere hvor skoen trykker i din besetning

Se opptak av møtet

Å holde god jurhelse er viktig for mjølkekvaliteten, for økonomien og for dyrevelferden. I tillegg forventes det at husdyrnæringa holder et lavt forbruk av antibiotika. Innen mjølkeproduksjon er det jurbetennelse som er den hyppigst registrerte årsaken til antibiotikabehandling.

Antall behandlinger per årsku har hatt en svak økning de siste årene. Å snu denne trenden er ikke bare gunstig for fellesskapet, men vil også være gunstig for lommeboka til den enkelte produsent.

Foredragsholdere er spesialrådgivere og veterinærer i TINE Fag og Forskning - Håvard Nørstebø og Marit Smistad.

Møtet fokuserer på følgende temaer:

  • Hvor finnes bakteriene som truer jurhelsa?
  • Hvordan jobbe systematisk med jurhelsepyramiden
  • Hvilken betydning har mjølking og mjølkemaskin?
  • Godt Jur: Ta kontroll med selektiv sintidsbehandling