Hopp til innholdet

Utvider kapasiteten på TINE Meieriet Brumunddall

Publisert:

Styret har vedtatt å investere opp til 160 millioner kroner i risikoreduserende tiltak og kapasitetsøkning på Brumunddal for å sikre fremtidig leveringsevne og melkeanvendelse.

Brumunddal er et viktig reguleringsanlegg for TINE. Anlegget har hatt en formidabel vekst de siste 20 årene. Mottatt melkemengde har økt fra 40 mill. liter i år 2000 og er estimert til 120 mill. liter i 2021. Melkemengden for 2022 og 2023 blir sannsynligvis opp mot det samme. For årene etter 2023 kan volumet bli enda høyere.

Anlegget er også viktig for UHT-produksjonen som øker for hvert år. Det er smaksatt søtmelk som øker mest.

Anlegget er ikke dimensjonert for den økte melkemengden

TINE Meieriet Brumunddal er i dag ikke dimensjonert for å motta så høye melkemengder. Sentrale funksjoner som melkebehandling og vaskestasjon ble bygget for langt lavere volum enn det som behandles i 2021 og som er estimert i årene framover. Kapasiteten er utnyttet til det ytterste, og både risikoen for, og konsekvensene av driftsstans på hele eller deler av anlegget, er betydelig.

- Med denne investeringen får vi utnyttet kapasiteten for tørking og UHT-produksjonen i Brumunddal. Vi reduserer risikoen for driftsstans, vi får håndtert den økte melkemengden på en effektiv måte og vi løser et økende behov for UHT-produkter i markedet, sier konserndirektør Per Ivar Berg.

Ingen føring for framtidig struktur for UHT og pulver

Styret har tidligere vedtatt å gjennomføre en mulighetsstudie av framtidig struktur for produksjon av UHT-produkter og pulver. Dette er produkter som er i vekst. I dag foregår disse produksjonene i Brumunddal, Ålesund og Sandnessjøen. Dette arbeidet er godt i gang og etter planen vil det foreligge en innstilling våren 2022. Dersom dette studiet skulle anbefale å bygge et nytt anlegg for UHT og pulver på ny eller eksisterende TINE-lokasjon, vil det kreve et omfattende arbeid med utredning, planlegging og detaljstudier.

- Investeringen i Brumunddal betyr ikke at vi har bestemt noen retning for framtidig produksjon av pulver og UHT. Med erfaring fra tidligere prosjekter vil det ta anslagsvis åtte år før et eventuelt nytt anlegg kan være i full drift og vi har lagt den tidshorisonten til grunn i lønnsomhetsberegningene for investeringen i Brumunddal, sier Berg.

Fakta om UHT:

UHT står for ultra høy temperatur. Denne varmebehandlingen gjør produktene mer langtidsholdbare. Det er meieriene våre på Brumunddal og i Ålesund som produserer UHT-produkter. Eksempler på slike produkter er smaksatt melk, Litago, YT, kaffe- og matfløte, puddinger og sauser m.m.