Hopp til innholdet

TINE varsler full gjennomgang av anleggsstrukturen

Publisert:

Fallende melkeforbruk, betydelig import av meieriprodukter og 200 millioner kroner i årlige særtilskudd til konkurrentene gjør at TINE må ta drastiske grep og iverksetter full gjennomgang av dagens anleggsstruktur. Arbeidet har allerede startet og konsernstyret har vedtatt å legge ned tapping av konsummelk ved meieriet i Ålesund fra juni 2023.

I dag fikk de ansatte ved meieriet i Ålesund den tunge beskjeden om at produksjonen av melk blir flyttet til Tunga i Trondheim, mens produksjonen av ultrapasteuriserte produkter som desserter, sauser og iskaffe videreføres. Endringene innebærer at nær 30 medarbeidere mister jobben i Ålesund, mens det blir 10 nye årsverk på Tunga. Samtidig må TINE gjøre en grundig gjennomgang av hele sin anleggsstruktur fra sør til nord. Det settes nå i gang utredninger som involverer nær halvparten av anleggene. 

 
— Det er aldri hyggelig å legge ned arbeidsplasser, men vi må gjøre alt i vår makt for å være konkurransedyktige. Vi er i en ond spiral som forverres av at konkurrentene våre mottar 200 millioner kroner i året i sentraliserende subsidier. Vi har flere mindre anlegg spredt ut over landet og med et synkende melkeforbruk, betydelig import, økende grensehandel og en tøff konkurranse i Norge som tilspisser seg, faller volumene - og det er ikke mulig å ta ned kostnadene tilsvarende. Vi er allerede der at vi må tilpasse oss denne virkeligheten, sier konsernsjef Gunnar Hovland. 

Kjemper for et levende Norge


TINE eies av nesten 9000 melkebønder og er den eneste meieriprodusenten i Norge som sysselsetter i alle landets fylker. Selskapet har cirka 3 900 ansatte ved 34 anlegg i Norge.  
 
— Vi kjemper for et levende Norge, for industriarbeidsplasser og for samfunnsoppdraget vårt som handler om å sikre matproduksjon i hele landet. Men vi står i en krevende situasjon, som vi må ta på alvor og tilpasse oss for å videreutvikle et effektivt, innovativt og fremtidsrettet samvirke og sikre verdiskapningen for den norske melkebonden. Det er først og fremst TINE sitt ansvar å gjennomføre, men skal vi lykkes er vi helt avhengig av å ha med oss politikere og beslutningstakere, fortsetter Hovland.   
 
Særlig bekymret er Hovland for de konkurransepolitiske tilskuddene som ble opprettet for nær 20 år siden for å tilrettelegge for konkurranse i meierisektoren.  
 
– Vi er glade for at vi har fått konkurrenter som står støtt på egne bein. Tilskuddene har gjort jobben sin når konkurrentene våre nå har fått nær halvparten av markedsandelene i de mest lønnsomme og sentrale områdene i Norge. Nå subsidierer ordningen det stikk motsatte av hva landbrukspolitikken skal realisere; nemlig bosetting i distriktene. Det er på høy tid at vi får konkurranse på like vilkår, slår han fast og viser til at Regjeringen har programfestet en gradvis utfasing av de konkurransepolitiske tilskuddene i Hurdalsplattformen. 

Se intervju med konsernsjef Gunnar Hovland

Tillitsvalgte og ansatte bekymret


Konserntillitsvalgt Tor Arne Johansen, deler konsernsjefens bekymring, og forteller at mange ansatte nå er redde for konsekvensene av en stadig større sentralisering av norsk melkeproduksjon.  

–TINEs samlede produksjons- og industrivirksomhet, bidrar med over 20 milliarder kroner i verdiskapning i Norge - utenfor egen virksomhet. Dette skjer gjennom bosetting, kjøp av tjenester til gård og meierier, og andre ringvirkninger. Jeg håper virkelig at Regjeringen snart ser dette. Tillitsvalgte og ansatte ved meieriene, har gjentatte ganger minnet både lokale og sentrale myndigheter på dette. Det er skuffende at vi så langt ikke har blitt lyttet til, sier Johansen. 

Han legger til at både ledelsen og tillitsvalgte nå vil arbeide tett sammen om både endringene som skjer i Ålesund, og de igangsatte utredningene rundt TINEs anleggsstruktur. 

–Vi har tradisjon for å ivareta ansatte på en god måte i TINE, og det skal skje også framover, avrunder Hovland. 

Videre prosess i TINE

Strukturprosjektene som er i gang er organisert med prosjektgrupper, referansegrupper og styringsgrupper. Når det foreligger en anbefalt løsning i de enkelte prosjekt blir dette framlagt for styret og det er styret som bestemmer den videre gangen og til slutt gjør endelig vedtak.