Hopp til innholdet

TINE utsetter strukturbeslutninger

Publisert:

TINEs konsernstyre har utsatt behandling av ny anleggsstruktur til 18. oktober. Bakgrunnen er at det skal gjennomføres en intern innspillsrunde blant lokale ansatt-tillitsvalgte.

TINE varslet i fjor at konsernet har behov for å gjøre store endringer i anleggsstrukturen i årene framover, for å sikre konkurransekraft og rigge selskapet for framtiden. Bakgrunnen er at nordmenns melkeforbruk fortsetter å falle, samtidig som importen av meieriprodukter øker og konkurransen er tøffere. Det gjør at TINE har en betydelig overkapasitet på sine anlegg. 

– Det er ikke med lett hjerte, men vi må ta ansvar og tilpasse oss denne virkeligheten, slik at de 8291 bøndene som eier oss i dag - kan fortsette å produsere kanskje verdens fineste melk i hele vårt langstrakte land. Det eneste som kan sikre en slik melkeproduksjon, med gårder i hele landet og levende lokalsamfunn, er at TINE er konkurransekonkurransedyktige og lykkes i markedet. Da må vi bygge anleggsstrukturen vår for fremtida, sier konsernsjef Gunnar Hovland. 

TINE har jobbet med å se på ulike alternativer til struktur for tapping av melk og distribusjon i Sør-Norge - og vurdert framtidig produksjonsstruktur for brunost, som i dag skjer ved Lom og Skjåk, Byrkjelo og Storsteinnes.    

– Det er et gjennomarbeidet underlag som skal til behandling i konsernstyret. Samtidig har vi tradisjon for å jobbe grundig i slike saker, i tett samspill med tillitsvalgte. Etter deres ønske går vi derfor i gang med en intern innspillsrunde, før sakene skal opp i TINEs konsernstyre 18.oktober, sier Hovland. 

Hovland legger til at han har forståelse for at både medarbeidere ved TINEs berørte anlegg – og lokalsamfunnene, ønsker seg en rask avklaring, men at denne type saker er tjent med god forankring.  

– Tiden fram til 18. oktober vil sørge for dette, sier han.  

Styrets endelige vedtak vil bli kommunisert 19. oktober.