Hopp til innholdet

TINE Tanktransport til sjøs - myse på båt i stedet for på vei

Publisert:

Sist uke sendte TINE Tanktransport de første tankene med mysekonsentrat på Fjordline si ferje fra Bergen til Stavanger i stedet for på bil. Det reduserer kostnadene, reduserer utslipp av klimagasser og øker trafikksikkerheten.

Myse er et biprodukt fra ysting av hvitost. På Byrkjelo konsentreres mysa for å unngå unødvendig transport av vann. Mysekonsentratet ble tidligere kjørt med semitrailer til Jæren. 

En semi-tralle rommer 30.000 liter. På TINE Meieriet Jæren tørkes mysekonsentratet til mysepermeat- og myseproteinpulver, og selges videre til kunder i inn- og utland.

Forslag fra egne sjåfører

Forslaget om å se på båttransport i stedet for bil kom fra våre egne sjåfører. Det ble satt i gang et prosjekt allerede for to år siden, men måtte settes på pause da Fjordline måtte legge båtene sine til kai i en lang periode på grunn av korona-pandemien.

- Nå har vi fått til en god løsning gjennom et godt samarbeid med tillitsvalgte, sjåfører og transportledere. Vi har tatt høyde for både vanlige driftsperioder og sesongtopper, så som jul og påske. Endringsviljen har vært stor hos sjåførene våre, og de har også vist god løsningsvilje når utfordringer oppstår. Transportleder Tore Henning Naustdal på Byrkjelo er hjernen blant den operative planleggingen og utførelsen og er leder for den motiverte gjengen med mysekonsentrat-sjåfører, sier Kristin Meyer, transportsjef for industrifrakt.

Den nye løsningen går ut på at semi-trallene nå hektes av i Bergen. En truck drar trallene om bord på båten. Når båten legger til kai i Tananger utenfor Stavanger blir de dratt av båten med truck og hentet av oss på kaia og kjørt til TINE Meieriet Jæren.

Reduserer både kostnader og utslipp

Planen er at ca. 10-20 tanker med 30.000 liter mysekonsentrat ukentlig skal sendes sjøveien mellom Bergen og Stavanger, store deler av året. Volumet på mysekonsentrat svinger i takt med melkekurven og variasjon i osteproduksjonen. Den nye løsningen blir mer fleksibel og det er lettere å tilpasse transporten til variasjonen i osteproduksjonen på Byrkjelo. Det betyr betydelige kostnadsbesparelser for TINE.

- I tillegg får vi en fin miljøeffekt ved at vi reduserer antall km på vei med rundt 300.000 km. Det betyr reduksjon i utslipp av CO2 på i underkant av 300 tonn i året. Netto blir noe lavere siden ferja drives med flytende naturgass. Færre biler på veien er også positivt for trafikksikkerheten, sier Meyer.