Hopp til innholdet

TINE Rådgiving videreutvikler TINE Grovfôrprogram! Gjør som flere hundre melkeprodusenter – meld deg på du også!

Publisert:

I 2022 startet TINE med helhetlig grovfôrrådgiving, og flere hundre melkeprodusenter deltar nå i vårt grovfôrprogram. For neste sesong videreutvikler vi løsningene og spisser rådgivingen og den faglige utviklingen ytterligere.

Sammenhengen mellom dyrking, høsting og fôring og effekten det har på ytelse, dyrehelse og økonomi, er noe av det viktigste for en melkeprodusent.  

Økte priser på gjødsel og kraftfôr øker presset på melkebondens økonomi. Dermed er det viktigere enn noen gang å ha en effektiv grovfôrproduksjon og optimal fôring. TINE Rådgiving videreutvikler nå TINE Grovfôrprogram for 2023. Vi skal legge enda mere tyngde i å skreddersy pakker til din drift, men vil fremdeles være en tjeneste med klar målsetning om å gi bonden bedre økonomi. 

Grovfôrproduksjon og fôring er en sammensatt øvelse. Det handler blant annet om hvordan grovfôret verdsettes og hvordan antall slåtter og høstetidspunkt optimaliseres i lys av ønsket avling og kvalitet. Et annet omfattende tema er gjødsling. 

I TINE Grovfôrprogram tar TINE Rådgiving i bruk i all tilgjengelig kunnskap og ny teknologi for å bedre bondens økonomi og samtidig øke norsk fôrandel. Tjenesten tilbys over hele landet for ku- og geitemelkprodusenter og det er utvalgte rådgivere i hvert distrikt som leverer tjenesten. 

Mål for deltagerne i TINEs Grovfôrprogram i 2023 

 • Oppnå grovfôrkvalitet og mengde ut fra ønska resultat i husdyrproduksjonen 
 • Rangere skiftene etter potensiale for vekst og høsterekkefølge 
 • Få høy utnyttelse av gjødselressurser med tilpasset gjødsling underveis 
 • Ha en plan for høstetidspunkt ved hjelp av varmesum og prognoser 
 • Planlagt bruk av grovfôret basert på økt omfang av fôranalyser 
 • Disponere fôret for høyest mulig økonomisk utbytte 
 • Evaluere sesongen og lage en bestillingsliste på gjødsel og kalk 
 • Vurdere andre vekster og skiftetiltak 

TINE Grovfôrprogram inneholder:  

 • 10 timer grovfôrrådgiving  
 • 4 nasjonale digitale fagmøter med landets fremste fagfolk 
 • 4 lokale nettverksmøter med din programrådgiver 

Pris for TINE Grovfôrprogram i 2023 er kr 9.900 pr. bruk. 

Nyhet! TINE etablerer laboratorietjeneste for grovfôr 

TINE etablerer en tjeneste ved mastittlaboratoriet i Molde der alle TINEs melkeprodusenter kan sende inn prøver via tankbilen. Med ny analysemetodikk og effektiv innsending via tankbil gir det raskere svar og billigere analyser. Mer info om dette kommer snart. 

Alle som melder seg på TINE Grovfôrprogram før 16. desember 2022 får også med inntil 16 grovfôrprøver fra TINEs eget laboratorium.

Påmelding

Klikk her for å gå til påmeldingsskjema for TINE Grovfôrprogram 2023

Påmeldingen er bindende.

Mer om TINE Grovfôrprogram 

TINE Rådgiving har utviklet et program hvor du og din rådgiver setter mål og lager en plan for å ha et helhetlig fokus på grovfôrproduksjon og fôring. Rådgiveren følger deg gjennom hele prosessen fra planlegging, produksjon og til disponering av grovfôret. 

Tenk deg følgende: Dyra i fjøset «bestiller» en gitt mengde grovfôr av en gitt kvalitet, for å levere den melk-/kjøttmengden og kvaliteten du som bonde ønsker å ha. Hvilke mål bør du sette deg for din grovfôrproduksjon, og hvordan skal du planlegge og jobbe underveis i sesongen, for å få den beste og mest effektive leveransen til dine dyr? 

Den store fordelen med å delta i programmet er at du får en helhet på prosessen og løpende oppfølging gjennom hele sesongen. 

Våre rådgivere vil bruke både TINEs egenutviklede verktøy og verktøy som du selv kan bruke underveis, som grunnlag for sin rådgiving til deg.  

Alle våre rådgivere som leverer TINE Grovfôrprogram gjennomgår et internt opplæringsprogram for å oppdatere og spisse sin kompetanse innen helhetlig fokus på grovfôrproduksjon og fôring. 

Det er et konsept hvor vi tar utgangspunkt i dyra i fjøset som «bestillere» av fôr i riktig mengde og kvalitet, og hvor hele produksjonskjeden optimaliseres bakover til jordet og fôrproduksjonen. Å optimalisere hele produksjonskjeden fra fjøset til enga er viktig for å styrke økonomien og for å unngå suboptimale løsninger.  

Våre rådgivere tilbyr også nå timesbasert grovfôrrådgiving i hvert distrikt – utenom TINE Grovfôrprogram. Er dette ønskelig for deg er det bare å ta kontakt med egen rådgiver.