Hopp til innholdet

TINE justerer klagefristen i plakettregelverket

Publisert: . Sist endret:

Fra nyttår blir klagefristen i plakettregelverket i TINE justert. Opplysninger eldre en ett år «fryses». Dersom du oppdager feil i siste års plakettberegning eller i den eldre plaketthistorikken, må dette varsles før 1. april 2021.

Siden 2015 har TINE Medlem hatt ansvaret med å administrere plakettregelverket på vegne av styret. Dette innebærer vedlikehold av plakettbasen, årlig beregning av godkjente plakettår og utdeling av plaketter, sølvtiner og mjølkespann.

Feil må varsles innen 1. april

For å få en effektiv håndtering av plakettregelverket, er det nå bestemt at fristen for å gi melding om feil vedrørende siste års status, er 1. april. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å følge med på opptjent premieringsgrunnlag, og gi melding til medlemssenteret (TINE SA) ved eventuelle feil. 

Eldre historikk «fryses»

Fra 2021 vil registrert plaketthistorikk eldre enn ett år «fryses». Dette innebærer at det etter dette innføres en generell stopp for korrigering av plaketthistorikk som er eldre enn 1 år.  Fra og med 2022 vil det kun være mulig å få endret status for siste plakettår.  

Siste frist for å melde fra om eventuelle feil i plaketthistorikk eldre enn 1 år, er satt til 1. april 2021. Dersom det dokumenteres feil i den eldre plaketthistorikken som skyldes mangelfulle rutiner hos TINE, skal det være mulig å foreta korrigering av historikken også etter dette.  

Dette er ikke en åpning for å klage på gamle analyseresultat eller avregningsverdier, men en mulighet til å rette opp i eventuelle feil i plaketthistorikken

På medlemssidene finner du din egen plaketthistorikk

Ved å logge deg innpå https://medlem.tine.no/forside får du en rask oversikt over din egen historikk knyttet til plakettopptjening. Da vil du se fargekoder som gir status for hvert år. Grønt betyr godkjent opptjeningsår, rødt betyr ikke godkjent. Etter 2015 vil du i kommentarfeltet også se årsaken til at opptjeningsåret eventuelt ikke er godkjent. 

På min side i venstremenyen og under melkekvalitet finner du en knapp som heter "premiering". Merk: Etter 2015 vil det ligge en kommentar med beskrivelse av årsak til ikke  godkjente år. Dersom det er foretatt manuell korrigering av historikk før 2015, vil det i noen tilfeller også framkomme årsak til ikke godkjent år i kommentarfeltet.