Hopp til innholdet

TINE foreslår 12 øre i omsetningsavgift

Publisert:

Norsk melkeråvare vil anbefale overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for melk økes med 5 øre/l, fra dagens 7 øre/liter.

Hovedårsaken til økningen er frislipp av kvoter for kumelk i 2024. Når overproduksjonsavgiften settes til 0, vil det komme mindre penger inn i omsetningsfondet. Dette må kompenseres med økt omsetningsavgift.  

Tine foreslår å øke omsetningsavgiften til 12 øre fra 1. juli for å dekke opp for bortfallet av overproduksjonsavgift. Det er omsetningsrådet som fastsetter satsen etter forslag fra markedsregulator.  

 – Det kan virke rart at avgiften øker når det er underskudd på en vare, men vi må sikre likviditet i ordningen.  Så får vi heller glede oss over økte produksjonsmuligheter, sier Ødegård. 

Om omsetningsavgiften 

Omsetningsavgift beregnes på all omsetning av melk, kjøtt, egg, fjørfekjøtt og korn.  Avgiften blir betalt av bøndene ved levering av produkter og går inn i et fond, sammen med overproduksjonsavgift. Fondet blir brukt til å finansiere markedsregulerende tiltak. Det er Omsetningsrådet som forvalter midlene fra omsetningsavgiften. 

Les mer fra Norsk melkeråvare her