Hopp til innholdet

TINE foreslår å redusere omsetningsavgiften

Publisert:

Konsernstyret i TINE anbefaler overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for melk i 2. halvår 2017 reduseres med 1 øre per liter og fastsettes til 5 øre per liter.

Reduksjonen av omsetningsavgiften skyldes at det er god likviditet i reguleringsfondet og at kostnadene ved regulering i 2017 forventes å bli noe redusert, i hovedsak pga økte internasjonale smørpriser.  

Omsetningsavgiften fastsettes av Landbruks- og matdepartementet i etterkant av Omsetningsrådets behandling 23. juni.