Hopp til innholdet

Til sammen 131 sølvtiner og mjølkespann skal deles ut

Publisert:

Kvalitet står sentralt hos TINEs mjølkeprodusenter. Det understrekes ved at i 2020 klarte 111 foretak kravet til sølvtine, mens 20 oppnådde mjølkespann. Hvis koronasituasjonen tillater det, blir det utdeling på et landsdekkende, fysisk arrangement til høsten.

Sølvtina får alle som har levert feilfri mjølk sammenhengende i 15 år, uten en eneste feil. For mjølkespannet er kravet 25 år sammenhengende levering av feilfri mjølk.
 

Flest mottakere i eierområde Sørvest
Tabellen nedenfor viser at eierområde Sørvest har flest foretak som både har klart kravet til sølvtine og mjølkespann i 2020.

Eierområde

Sølvtiner

Mjølkespann

Foretak 2020

Nord

10

3

   831

Midt

25

3

2 079

Sørvest

42

10

2 482

Øst

34

4

1 956

SUM

111

20

7 348

 

Ikke fysisk utdeling i vår
TINE har i mange år hatt tradisjon med utdeling av sølvtina i forkant av årsmøtet. I 2020 ble dette umulig på grunn av koronaen. Utdelinga skjedde lokalt i produsentlagene mot slutten av fjoråret.
Heller ikke i år blir det en samlet fysisk utdeling i vår, men planen, og håpet, er å kunne gjennomføre et fysisk arrangement til høsten, der alle mottakere av sølvtina og mjølkespannet kan samles for å motta hedersprisene.

Klageadgang fram til 1.april
TINE SA har ansvar for å gjøre opptjent premieringsgrunnlag tilgjengelig for det enkelte

medlem. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for å følge med på opptjent

premieringsgrunnlag, og gi melding til TINE SA ved eventuelle feil. Fristen for å gi

melding om feil som gjelder siste års status, er 1. april.
Etter årsmøtet, som i år er digitalt og lagt til 14. og 15.april, vil vi på medlemssidene offentligjøre navn på alle mottakere av sølvtina og mjølkespannet. I tillegg vil vi, som tidligere år, sende ut pressemeldinger til lokalaviser i hele landet, hvor vi presenterer mottakerne. Det skjer i april.