Hopp til innholdet

Tid for grovfôrprøver 2022

Publisert:

Fire til seks uker etter slått er det klart for å ta ut prøve av surfôret. Analyseresultane er viktig som grunnlag både i fôrplanleggingen og vurdering av grovfôrproduksjonen. Jo tidligere du har informasjon om fôret jo større muligheter har du for å gjøre gode valg.

I fôrplanlegginga trenger vi alltid å kjenne tørrstoffprosenten, fôrdøyeligheten (energiverdien) og proteinverdien. I grovfôrproduksjonen vil disse si oss noe om fortørking, høstetidspunkt og gjødsling.

Noen ganger kan det være nyttig å sjekke gjæringskvaliteten. I tillegg til å påvirke fôropptaket, viser den hvor vellykket konserveringen har vært. Hygienisk kvalitet gir blant annet informasjon om sporeinnhold, og gir deg oversikt over hvilke fôrparti som bør benyttes til de ulike dyregrupper for å unngå sporer i melk.

Mineralanalyse kan nyttes til å vurdere mineraldekningen både til plantene og til ulike dyregrupper.

ROS - Grovfôranalyse

For å gjøre svaret på grovfôrprøven lettere å tolke, legger vi den gjerne inn i «ROS – Grovfôranalyse» for deg. (Se bildeeksempel nederst i saken). Du får en visuell fremstilling av grovfôret, og det blir synlig om det er særskilte faktorer ved fôret du bør være oppmerksom på.

Produksjonsplanlegging

I tillegg til fôrprøver er det viktig med gode avlingsregistreringer.

Når dette legges inn i TINE produksjonsprognose, får du se hvor lenge grovfôrlageret ditt vil holde, og hvilken produksjon du kan legge opp til på det lageret du har. Hvor mye fôr vil det være nødvendig å kjøpe inn, eller kan du selge ut noe av enkelte kvaliteter? I tillegg vil du få en god oversikt over forventet melkeproduksjon, kraftfôrforbruk og dyreflyt ut året og neste år.

Fôrprøver og avlingsregistreringer må også sammenstilles med gjødselplanen som grunnlag for videre planlegging av grovfôrproduksjonen.

Slik bestiller du

Tenk nøye igjennom hvilke fôrpartier du må ha analyseresultater for. Det er penger å hente i god planlegging og optimal bruk av grovfôret, og våre fôringsrådgivere står klare for å bistå deg i fôringsplanleggingen.

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med uttak av prøver, vurdering av hvilke analyser som er relevante og oppfølging i etterkant. 
 

Fyll ut skjemaet her for å bestille uttak av grovfôrprøver:

Du kan selvfølgelig også bestille uttak av prøver direkte via egen rådgiver eller via TINE Medlemssenter (Telefon: 51 37 15 00). 

Pris:

  • Kr. 500 pr. prøveuttak
  • For uttak av tre prøver eller flere, kr. 400,- fra første prøve. (Gjelder per oppmøte)
  • Reisetid og kjøring er inkludert i prisen

 

Tabell ROS Grovfôranalyse grovfôrprøveuttak v3