Hopp til innholdet

Tid for grovfôrprøver

Publisert:

Fire til seks uker etter slått er det klart for å ta ut prøve av fôret. Du trenger ikke å vente til alle slåttene er klare – jo tidligere du har informasjon om fôret som allerede er høstet, jo større muligheter har du for å gjøre gode valg i resten av grovfôrsesongen.

Informasjon om næringsinnhold, gjerne med gjæringskvalitet, er et godt utgangspunkt for fôrplanleggingen. Imidlertid kan en fôrprøve gi mye mer informasjon. Hygienisk kvalitet gir blant annet informasjon om sporeinnhold, og gir deg oversikt over hvilke fôrparti som bør benyttes til de ulike dyregrupper for å unngå sporer i melk. Mineralanalyse er nyttig både for å evaluere gjødselstrategi og ved en gjennomgang av mineraldekning til ulike dyregrupper.

For å gjøre svaret på grovfôrprøven lettere å tolke, legger vi den gjerne inn i «ROS – Grovfôranalyse» for deg. (Se bildekeksempel nederst i saken). Du får en visuell fremstilling av grovfôret, og det blir synlig om det er særskilte faktorer ved fôret du bør være oppmerksom på.

Innlegging av fôrprøver og mengde fôr fra hver slått i TINE Produksjonsprognose viser deg hvor lenge grovfôrlageret ditt vil holde, og hvilken produksjon du kan legge opp til på det lageret du har. Hvor mye fôr vil det være nødvendig å kjøpe inn, eller kan du selge ut noe av enkelte kvaliteter? I tillegg vil du få en god oversikt over forventet melkeproduksjon, kraftfôrforbruk og dyreflyt ut året og neste år.

Tenk nøye igjennom hvilke fôrpartier du må ha analyseresultater for. Det er penger å hente i god planlegging og optimal bruk av grovfôret, og våre fôringsrådgivere står klare for å bistå deg i fôringsplanleggingen.

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med uttak av prøver, vurdering av hvilke analyser som er relevante og oppfølging i etterkant. 

Alle TINEs melkeprodusenter har fått tilsendt et registreringsskjema av lokal distriktssjef eller rådgiver, der du får muligheten til å bestille så mange prøver du måtte ønske og har behov for.

Men du kan selvfølgelig også bestille uttak direkte via egen rådgiver eller via TINE Medlemssenter (Telefon: 51 37 15 00). 

Pris:

  • Kr. 500 pr. prøve
  • For tre prøver eller flere, kr. 400,- fra første prøve. (Gjelder per oppmøte)
  • Reisetid og kjøring er inkludert i prisen