Hopp til innholdet

Tettere på TINE med Teams for tillitsvalgte

Publisert:

Til tross for restriksjoner siden mars 2020, har eierdemokratiet i TINE hatt stor aktivitet i digitale kanaler. I tillegg til to årsmøter, har rådet og produsentlagsledere deltatt i flere digitale møter. – Jeg er imponert over hvordan TINEs tillitsvalgte har håndtert situasjonen. Nå er det viktig at vi kommer i gang med aktivitet i produsentlagene, sier Marit Haugen, styreleder i TINE.

Å legge til rette for bruk av digitale kanaler er ett av tiltakene i strategien for ny eierorganisasjon som ble vedtatt på årsmøtet i år.

Produsentlagsledere tettere på styret

Alle produsentlagsledere har de to siste åra fått invitasjon til Teamsmøte etter hvert styremøte. Her får produsentlagslederne innblikk i viktige saker for TINE, og en mulighet til å komme med skriftlige eller muntlig kommentarer. I tillegg er det gjennomført nettmøter om tertialrapporter for alle medlemmer.

Ett av målene med ny strategi for eierorganisasjonen er å legge til rette for nye kommunikasjonskanaler og videreutvikle de fysiske samlingene. I mars 2020 ble det full stopp med fysiske møter, og digitale kanaler ble eneste alternativ.

«Jeg meget imponert over hvordan TINEs tillitsvalgte har håndtert situasjonen. Det har selvsagt ikke vært uten utfordringer og frustrasjoner, men jeg tror de aller fleste nå har vært innom Teams i en eller annen form. Jeg setter stor pris på å kommunisere direkte til TINEs eiertillitsvalgte og medlemmer i TINE.

Samtidig må vi komme i gang med fysiske treffpunkt igjen. Samfunnet må nok leve med viruset ei god stund til, derfor er det enklest og viktigst at vi kommer i gang lokalt. Jeg oppfordrer produsentlagene til å planlegge aktivitet der smittesituasjonen tillater det», sier Marit Haugen.

Teams er også et arbeidsverktøy

I tillegg til å gjennomføre digitale møter i Rådet, for produsentlagsledere og arbeidsutvalg, har TINE lagt til rette for at produsentlagene kan bruke Teams til mer enn digitale møter.  Alle arbeidsutvalg har fått sine egne «rom» hvor de kan lagre filer, komme i kontakt med medlemssjefen, kommunisere som gruppe eller en til en. Dette gjør det lettere for tillitsvalgte å samhandle på tvers i TINE.  

Det vil nok ta tid før alle tillitsvalgte er inne i Teams, men vi ser fordeler med å samle kommunikasjonen på ett sted. Det blir lettere for oss i medlemsavdelingen å bidra inn mot produsentlagene, og et verktøy som samler tillitsvalgte på tvers av geografi og innad i arbeidsutvalget.  Dette sikrer også at nye tillitsvalgte raskere kan sette seg inn i hva som skjer i TINE og eget produsentlag, sier Gunnar Dalen, organisasjonssjef i TINE.

En sterk og aktiv eierorganisasjon

Teams vil bli den kanalen hvor TINE og styret kommunisere med alle tillitsvalgte i tillegg til fysiske samlinger.

«Målet er å utvikle en enda sterkere og mer aktiv eierorganisasjon. Vi må klare å involvere TINEs medlemmer i en verden som går raskere for hver dag. Digitale verktøy er ett av tiltakene for å få til det. Samtidig skal vi videreutvikle de fysiske møtepunktene når samfunnet åpnes opp. Det ser jeg virkelig fram til», sier styreleder Marit Haugen.