Hopp til innholdet

Starter testing av nytt kvalitetsregelverk

Publisert:

TINE vil i løpet av neste år starte testing av et nytt regelverk for kvalitetsbetaling av melk. Testingen vil ikke påvirke avregningen til produsentene i testperioden.

Testen blir gjennomført for å finne fordeler og ulemper med en eventuell omlegging fra dagens klasser til glidende skalaer, med grunnlag i hyppigere analyser.  

-Dette er først og fremst en test for å finne ut hva virkningen blir, både for produsentene og for industrien. Vi ønsker å lære underveis og justere ut ifra erfaringene vi høster i testperioden, sier Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare. 

Bedre samsvar mellom levert kvalitet og betaling 

Testen blir en parallellkjøring til den ordinære avregninga. Testperioden vil starte når TINE har systemene og analysekapasiteten på plass.  

Hensikten med et nytt regelverk er å sikre bedre samsvar mellom levert kvalitet til meieri og betaling til bonde. Samtidig vil flere analyser gi produsentene bedre mulighet til å følge opp arbeidet med melkekvaliteten.  

-Forslaget var på høring før sommeren og ga god tilslutning til å la det nye regelverket testes ut parallelt til det eksisterende. Da kan produsentene kan gjøre seg kjent med en ny måte å avregne på, men også gi oss nyttig erfaring og kvalitetssikring, sier Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare. 

I løpet av våren 2020 vil du derfor få to avregninger. En som er gjeldende etter dagens klasseinndeling og en med glidende uavhengige skalaer som viser hvordan det kan bli med ny avregningsmåte. Tidspunktet for oppstart vil gjøres kjent seinere.