Hopp til innholdet

Sommerhilsen fra Marit Haugen

Publisert:

Kjære kollega. Selv om vi sjelden har hatt større behov for å flate ut innveiingskurven og få inn mer sommermelk enn vi har i år (grunnet en svært hyggelig økt etterspørsel etter melka vår!), unner jeg likevel hver eneste en å nyte sommeren. Uansett hvor eller hva det innebærer. Det er veldig fortjent.

I skrivende stund er det ganske nøyaktig ett år siden vi vedtok ny strategi for selskapet vårt. Gjennomføringen av «TINE 2025» startet i august 2019 og selv om vi har mye igjen og mange gjøremål på listen, er jeg glad for at vi allerede nå kan høste noen av fruktene. Det er gjort en meget god innsats på kostnadskutt og effektivisering i hele verdikjeden, noe som har dannet grunnlaget for at vi har fått et bedre resultat for 2019 og starten av 2020 enn vi kunne frykte. Det er også lagt en rekke gode planer for å få oss på rett spor når det kommer til vekst. Aktiviteter innenfor storhusholdning skulle i utgangspunktet stå for størsteparten av det vi skulle få til her, men etter pandemien slo til må vi justere oss etter at «normalen» på disse markedene er annerledes. Vi har likevel ambisiøse mål og var forberedt på at det måtte tilpasninger til underveis.

Jeg vil likevel fortelle dere at det gjøres en utrolig god jobb på mange områder, inkludert storhusholdning. TINE har akkurat beholdt og utvidet Norges største anbud innen næringsmidler i offentlig sektor, nemlig Sykehusinnkjøp. Det betyr at 200 sykehus over hele landet i de neste årene vil tilby melk, ost, juice og andre TINE-produkter til ansatte og pasienter. Dette er betydelig i både volum og i inntekt og var en gledelig nyhet å ta med seg inn i sommeren.

Det er også gjort en formidabel jobb med å snu driften vår denne våren for å ta unna for det økte trykket i dagligvare. Hotellbrett med ost og store spann med yoghurt ble solgt i butikk, noe som reduserte både matsvinn og potensielt tap. Og så er det osten da. Alt det som er gjort på ost i høst og vinter var det som gjorde at vi kunne anbefale et overraskende høyt forholdstall før jul. Det var før vi visste om korona, som har gitt oss ytterligere muligheter til å produsere mere melk. Vi ser gode tall på Norvegia på tube i disse dager og nå som sommeren er her er det også gledelig at vi nå ikke bare har norsk cheddar på pizzaene til Stabburet, men også tilgjengelig for folk flest i butikkene. Perfekt på en burger eller tre, i sommer.

Fokuset i strategiarbeidet fremover blir å i enda større grad klare å dra nytte av mulighetene som ligger i at verden er endret. Ikke bare i Norge, men også i våre internasjonale datterselskaper. Vi må også forberede oss på en enda hardere kamp om volumene her i Norge, da vi alle vet at Q-meieriene har store ekspansjonsplaner som på nyåret settes i gang. Det er ingen tvil om at det er ekstra krevende å være TINE-bonde på Jæren i disse dager og hver eneste en står i et dilemma.

La det ikke være noen tvil. Vi trenger virkelig å beholde dere alle sammen i samvirket vi er så glad i. Jeg skal ikke late som at jeg ikke ser dilemmaet mellom det kortsiktige og langsiktige. Dette er også noe hele organisasjonen vår må bruke mer tid på fremover for å finne gode løsninger, selv om det er krevende. Husk også på, alle sammen; det er bare TINE som jobber for at melkeprisen skal opp. Det er bare et sterkt samvirke som har den tanken. Av naturlige og opplagte årsaker er ikke det fokuset til et AS, snarere tvert om.

For at vi skal kunne opprettholde en god og langsiktig melkeproduksjon på Jæren og ellers i hele landet er vi helt avhengig av å konkurrere på like vilkår. Derfor har arbeidet med å fjerne de konkurransepolitiske tiltakene i prisutjevningsordningen vært så viktig i vinter og vår. Jeg opplever stor forståelse blant de vi snakker med. Til og med riksdekkende medier har vært ute og talt vår sak. Det har aldri vært snakket så mye om PU før, og denne gangen gir vi oss ikke. Vårt standpunkt er at det ikke bare er på høy tid, men overtid, å få fjernet disse tiltakene. Det vil være bra for melka, for forbruker og ikke minst for et levende Norge.

Jeg vil også nevne vårt nye meieri i Irland. Det er ikke noe nytt å melde om utslippstillatelsen, men som jeg har fortalt tidligere er det juli som er signalisert som tidspunkt for en avgjørelse. Så fort jeg vet, så skal dere få vite. Følg med på medlemssidene.

Med det ønsker jeg dere alle en god sommer. En sommer med tid til venner og familie, ro i sjelen og samtidig store volumer sommermelk med en høy fettprosent. Vit at det nytter og at vi ser positive tendenser. Alle kan få til litt, sammen kan vi få til mye.

God sommer!

Marit