Hopp til innholdet

Sommerhilsen fra Marit

Publisert:

Landbruk i hele landet er melk. Melk i hele landet er TINE.

Det er sommer. Norske melkeprodusenter og norske kyr er i full sving med årets viktigste jobb. Vi høster gras, på innmark og i utmark. Melkeproduksjon er uten sammenligning den mest bærekraftige måten å foredle grasressursene til menneskemat. Derfor er kua en del av løsningen både for klima, matsikkerhet og for framtida. Vi må bruke all jorda og alle gårdene, og vi vil produsere i hele landet og ha meierier i hele landet. Det bidrar til beredskap, matsikkert, selvforsyning og et levende Norge.

Sommeren kommer etter en av de mest krevende vintrene vi har opplevd. En vanvittig kostnadsvekst på alle våre innsatsvarer sammen med en kraftig oppbremsing av salget. Jeg er svært glad for at faglaga og Regjeringa ble enige om et jordbruksoppgjør som både kompenserte for kostnadsveksten og sikret mange av våre medlemmer en fortjent inntektsvekst.

Gjennom jordbruksoppgjøret løste man de akutte kostnadsutfordringene. Men vi må også ha et marked for melka; - melka må selges.

Det norske markedet er nå under sterkt press. Etter to år med pandemi og økt etterspørsel, selges det nå mindre drikkemelk, ost og yoghurt i Norge. Importen øker, konsumet av drikkemelk reduseres og grensehandelen er tilbake for fullt.  Dette gir økte enhetskostnader i transport og i anleggene. Det gir oss melkeprodusenter lavere produksjonsmuligheter og lavere betaling.  En vond spiral vi ikke vil være i. Situasjonen blir ikke bedre av at melkeprisen belastes med avgifter for å subsidiere enkeltaktører i meieriindustrien.

TINE skal selvsagt gjøre alt vi kan for å utvikle det norske markedet. Vi må stoppe salgsnedgangen. Vi vil fortsette å utvikle produkter som forbrukerne vil ha og vi må bygge sterke merkevarer som er norske, sunne og gode. Basert på råvare fra bønder over hele Norge med god dyrevelferd, lavt antibiotikaforbruk  og en bærekraftig produksjon.

Men jeg tror ikke dette er nok. For å sikre norsk melkeproduksjon må vi også lykkes med norsk melk utenfor Norge. Bare gjennom det kan vi stoppe presset fra stadig høyere kostnader på stadig mindre volum.

En slik satsing er ikke uten risiko og det vil ta tid, men det er også en stor risiko for norsk landbruk om vi ikke prøver. Regjeringa har som ambisjon å øke eksporten fra fastlands-Norge med 50%. Jeg håper våre gode meieriprodukter kan være med å bidra til å nå denne ambisjonen.  

Jeg vet mange mener det er umulig. Men når dere sitter i kveldsola og slår gras i verdens vakreste kulturlandskap, eller slipper dyra ut på beite etter morgenstellet, spør deg selv: hvilke andre steder i verden kan tilby dette? 

Så håper jeg at selv bonden får noen velfortjente fridager i sommervarmen og ikke minst at dere nyter mange gode TINE-produkter.

GOD SOMMER!