Hopp til innholdet

Send inn filmer av norsk seterkultur

Publisert:

I 2018 startet Norsk Seterkultur prosessen med å nominere seterkulturen i Norge som en immatriell kulturarv i UNESCO. Søknaden skal inneholde dokumentasjon seterkulturen i form av tekst, bilder og film. I den forbindelse ønsker Norsk Seterkultur hjelp fra seterbrukere til å sende inn filmsnutter fra seterlivet.

Norsk Seterkultur er en organisasjon som fremmer seterkulturen sine interesser. Seterdriften er en like sentral del av norsk kulturarv som stavkirkene, bergkunsten og trehusbebyggelsen i Røros. Vi vil ta vare på seterkulturen. Derfor vil vi søke UNESCO om å føre seterkulturen opp på listen for immateriell kulturarv, skriver Norsk Seterkultur på sine nettsider.

Vi trenger filmer av seterkultur

I forbindelse med UNESCO-arbeidet vårt ønsker vi å dokumentere seterkulturen gjennom film, og da trenger vi hjelp av deg til å filme! Filmen må vise folk i aktivitet på setra/stølen, feks lokking, gjeting, melking, separering, kinning, ysting, laging av seterkost, fortelling av historier eller sosiale samlinger/arrangementer. Vi vil vise hvordan kunnskap overføres, så vi vil gjerne ha filmer der nye generasjoner involveres i det daglige arbeidet. Vi ønsker ikke nasjonalromantiske filmer av seteridyll, men en dokumentasjon av arbeidet som gjøres – i all slags vær!

Krav: Alle som er med på filmen må ha gitt sin godkjenning til at den kan publiseres på nett. Det må filmes i liggende format, i formatet 16:9, minimum oppløsning HD. Effekter som slow motion eller timelaps kan gjerne brukes.

Filmene må sendes gjennom nettsida WeTransfer.com til hege@radhusetvingelen.no Merk sendingen med ditt navn og hvor det er filmet (navn på seter/støl og kommune).

Les mer om saken her