Hopp til innholdet

Rødalger kan redusere metanutslipp fra kua

Publisert:

På Kjos gård i Jessheim foregår et forskningsprosjekt som kan skape internasjonal oppmerksomhet. Rødalger fra Portugal tilsettes kufôret, og dette kan potensielt redusere metanutslippene med mellom 20 og 30 prosent.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom TINE, Geno og Bondelaget – og leverandøren av rødalgene er det norske selskapet Njord AQtech med base i London. Prosjektleder i TINE, Kim Viggo Weiby, opplyser at rødalgene inneholder bromoform som bidrar til å redusere produksjonen av metan i kuvomma.

-->Se innslag på TV2-nyhetene her

-Vi har sett i tidligere laboratorieforsøk en metanreduksjon på over 80 prosent, men da har det vært høyere dosering enn vi bruker i dette forsøket. Dessuten er ikke laboratorieforsøk alltid direkte overførbart til det vi ser i felt. Men vi mener det er grunn til å være optimistiske med tanke på effektene av denne fôrtilsetningen, sier Weiby.

Han peker på at det nå blir viktig å følge nøye med – ikke bare på effekten av rødalgene på metanproduksjonen, men også at kua faktisk spiser fôret og at kvaliteten på melka ikke blir påvirket av dette.

-Det finnes flere ulike tilsetningsstoffer på markedet som kan ha effekt på metanproduksjonen, men det er ekstra spennende å teste ut naturlige tilsetningsstoffer slik som rødalger, sier Weiby.

Forsøket ble startet den 9. mai og varer fram til den 6 juni, da resultatene vil bli nærmere analysert. Mjølkekyrne får tilsatt rødalger med stoffet bromoform i en fullfôrmiks med surfôr og kraftfôr. Selve målingene av metan foregår i noe som kalles for Greenfeed. Dette er et måleinstrument som ligner på en kraftfôrautomat, men som har sensorsystemer som fanger opp metankonsentrasjonen i utåndingslufta til kua. Det er Geno som eier disse Greenfeedene og bruker dem i sitt avlsarbeid.

Geno: -Utslippskutt på naturlig vis

-Dette er et spennende prosjekt som vi har store forventninger til. Å benytte et naturlig tilsetningsstoff som kan gi redusert metangass-utslipp fra drøvtyggere er bærekraftig i seg selv, men også et viktig bidrag for å nå landbrukets mål om redusert klimagassutslipp, sier Eli Hveem Krogsti, prosjektleder fôreffektivitet i Geno.

Bondelaget: -Viktig for å nå klimamålene

-Faglaga i norsk jordbruk og staten har inngått en klimaavtale for perioden 2021-2030 der jordbruket skal kutte 5 millioner tonn CO2 ekvivalenter. Jordbruket skal både kutte utslipp, øke opptaket og tilpasse oss de klimaendringene som kommer. Arbeidet med tilsetningsstoffer i fôr er viktig for at vi skal nå ambisjonene i klimaavtalen, sier Johanne Sæther Houge, klimarådgiver i Norges Bondelag.

Rødalgene er en uønsket art i Portugal

Rødalgene fra Portugal har sin opprinnelse i Asia. De har kommet til Portugal gjennom skipstrafikk. I Portugal er algen regnet som en uønsket art, som fortrenger andre arter. Derfor kan algen i beste fall vise seg å gi en dobbel miljøgevinst, ved at det kan brukes til industriformål i landbruket.

Andreas Bonde og Roger Bason er gründerne bak NJORD AQtech.

-Vi synes det er spennende vårt industrielle konsept kan være med på å bidra til å redusere metanutslippene melkeproduksjon, ved å bruke tangen Asparagopsis som et spesialbearbeidet husdyrtilskudd, uttaler de.