Hopp til innholdet

Regjeringen foreslår å fjerne distribusjonstilskuddet i Prisutjevningsordningen

Publisert:

Regjeringen foreslår å fjerne distribusjonstilskuddet, men viderefører de andre konkurransepolitiske tilskuddene i Prisutjevningsordningen. Styreleder i TINE, Marit Haugen, mener Regjeringen burde gått lengre – i tråd med Hurdalsplattformen.

-Når Regjeringen foreslår å fjerne distribusjonstilskuddet, er det et steg i riktig retning. Samtidig er jeg, på vegne av kolleger over hele landet, skuffet over at forslaget fra Regjeringen ikke går lengre, En videreføring vil gjøre det vanskeligere å opprettholde melkeproduksjon over hele landet og svekke konkurransekrafta til norsk melk, sier Haugen.

Hun mener TINEs samfunnsoppdrag og særskilte rolle innenfor en landbruksmodell som er vedtatt av politikerne, ikke er tilstrekkelig vektlagt i Regjeringens forslag. 

- Jeg mener fortsatt det generelle tilskuddet må flyttes over til statsbudsjettet som budsjettmidler og ikke belastes melkeprisen. Et tak på det generelle tilskuddet er bra, men det er vanskelig å forstå at en skal bruke 90 millioner kroner i året bare på denne ene tilskuddsordningen. Jeg håper uansett at beslutningen om å fjerne distribusjonstilskuddet, er et tydelig signal fra Regjeringen om at også de andre tilskuddene fases ut ved neste korsvei, i tråd med Hurdalserklæringen. Bare gjennom dette, vil vi få konkurranse på like vilkår, sier Haugen

Beholder to av tre tilskudd

To av de tre konkurransepolitiske tilskuddene i Prisutjevningsordningen beholdes.

Hensikten med prisutjevningsordningen er å sikre lik pris for melka uavhengig av hvor langt melkebonden befinner seg fra meieriene eller hva melka brukes til. I tillegg er ordningen benyttet til å gi konkurransefordeler til TINEs konkurrenter.  

Hvert år får TINEs konkurrenter rundt 200 millioner kroner i særtilskudd, for å konkurrere med TINE. Dette har pågått siden 2007, men Hurdalsplattformen tok til orde for å gradvis redusere tilskuddene.

Regjeringen foreslår å:

  • Fjerne distribusjonstilskuddet som utgjør 50 øre/l. Dette utgjorde 54 millioner kroner i 2021.
  • Videreføre den særskilte kapitalgodtgjørelsen, men den ekstra stimulansen på fem øre per liter fjernes.
  • Øke satsen for differensierte avgifter og tilskudd fra 27 øre til 30 øre per liter. Det innføres et totalt tak på 90 millioner kroner på denne ordningen.

Regjeringen vil sende forslagene til endring av de konkurransefremmende tiltakene på høring, med ordinære høringsprosesser. Målet er at endringene kan gjennomføres fra 1. januar 2024