Hopp til innholdet

Regelverk for gårdsvei, mjølkerom og fjøs er oppdatert

Publisert:

Nylig vedtok styret å oppdatere regelverket for gårdsvei, mjølkerom og fjøs. I hovedtrekk er regelverket tydeligere og vesentlig forenklet.

Det oppdaterte regelverket heter nå; Regler for varsling, gårdsvei, tappeplass, gårdstank og andre produksjonsforhold hos TINEs leverandører. Her finner du regelverket

Hvorfor er regelverket oppdatert?

Tidligere besto regelverket av TINEs regler og utdrag fra offentlige forskrifter.

Når de offentlige forskriftene ble ajourholdt, og tilpasset moderne driftsopplegg, oppsto et avvik i regelverket. Derfor er det nye regelverket vesentlig forenklet ved at offentlige lover og forskrifter og annet regelverk ikke er gjengitt i teksten, men tatt med som vedlegg.

Hvor skal du varsle?

Det nye regelverket er også tydeligere på hvor og når leverandøren skal varsle TINE ved ulike hendelser. Varslingene er samlet i et kapittel og kontaktpunktet er i hovedsak skriftlig epost til TINE Medlemssenter (medlem@tine.no).

Ansvar og forvaltning av regelverket

Oppdatert regelverk beskriver et tydeligere ansvarsforhold og etterlevelse av regelverket. Dette er et regelverk der styret, i tråd med §6 i vedtektene, forplikter medlemmene. De ansattes regler og forpliktelser er derfor tatt ut og lagt i andre dokumenter. For inntransport (tankbilsjåførene) er dette ivaretatt gjennom «sjåførhåndboka».

I forkant av styrevedtaket har TINEs produsentlagsledere hatt mulighet til å gi tilbakemelding på regelverket.