Hopp til innholdet

Rapport om endring i kvoteordningen

Publisert:

Etter jordbruksoppgjøret i fjor ble det satt ned en partssammensatt arbeidsgruppe for å gå gjennom kvoteordningen. Gruppa har nylig gitt ut sin rapport. Målet var å vurdere tiltak for å redusere prisen på kvoter, øke andelen eide kvoter, og redusert kvotetak.

Gruppa ble ledet av Landbruks- og matdepartementet og besto av Finansdepartementet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, TINE og Q-meierienes produsentlag. Norsk Bonde- og Småbrukarlag trakk seg før siste møte.

Les hele rapporten her

­­­­­Rolf Øyvind Thune, nestleder i styret deltok fra TINE i arbeidsgruppa.

Hva er bakgrunnen for å vurdere endringer i kvoteordningen?

- Det går store beløp ut fra mange av oss som leverer melk hvert år. Jeg tenker spesielt på kostnadene til kvoteleie. Vi har ingen god statistikk, men anslaget ligger på 330 mill kroner.

Hvilke endringer foreslår TINE?

- Vi signaliserte to hovedgrep. For det første et ønske om å begrense tiden for bortdisponering(kvoteutleie). Det kan for eksempel løses ved å begrense tiden for utleie etter x-antall år. Deretter må bortleier selge eller ta opp produksjonen. På den måten vil en større andel av kvoten på sikt være eid.

For det andre mener vi det er må til en endring av den skattemessige forskjellsbehandlingen. I dag skattes inntekt fra salg med en gang som personinntekt, altså over 50% toppskatt, mens salg etter 2 år skattes som kapitalinntekt. Dette bør være likt.

Ingen av tiltakene vil gi en drastisk endring, men på sikt vil det dra oss mot mindre leid og mer eid kvote.

Men rapporten peker på ulemper ved alle forslag?

-Alle forslag har fordeler og ulemper. Det å ikke gjøre noe vil også kunne gi konsekvenser.

På hvilken måte har TINEs eiere bidratt med synspunkt og innspill til deg i prosessen?

-Det har vært stort engasjement i eierorganisasjonen. Før jul fikk vi inn mange gode kommentarer og forslag fra mange produsentlag. Det er tydelig at dette betyr mye for mange. Innholdet i tilbakemeldingene er entydig: det trengs en endring, avslutter Thune.