Hopp til innholdet

Politikere i møte med TINEs melkebønder

Publisert:

Solskinn og godvær over det vakre kulturlandskapet på Inderøya og en fin kuflokk på beite like ved la ei perfekt ramme for politikernes møte med næringa. TINEs tillitsvalgte er i full gang med politikermøter over hele landet.

Vertskap for møtet i Nord-Trøndelag valgkrets var Åge Morten Stavran, leder av Inderøy/Sparbu produsentlag og i samdrift med Knut Sivert Hallset. 12 politikere møtte, av disse mange listetopper for sine partier. 

For hver TINE-gård skapes i tillegg 2,4 årsverk 

Trond Hodne fra eierutvalget leda møtet og sammen med styreleder Marit Haugen var hovedbudskapet konkurransekraft, importvern og bærekraft.  

Gräddost og Cheddar fra Verdal var tatt med som eksempler på produkter som møter tøff konkurranse i butikkhylla. 

Samtidig var det viktig å få fram at TINEs melkeprodusenter også gir store ringvirkninger til andre næringer. Et levende Norge er viktig for folk flest. Hvis jordbruket blir borte, forsvinner også andre næringer. Effekten av hva den norske bonden gjør er mye større enn mange tror. For hver TINE-gård skapes i tillegg 2,4 årsverk utenfor egen drift.  

Levende eksempel på utfordrende lønnsomhet 

Åge Morten og Knut Sivert presenterte vertsbruket, ei samdrift med nytt fjøs fra 2007 og som ifølge de sjøl i stor grad drives av idealisme. De trives godt med arbeidet, men tegna et realistisk bilde av et bruk som har tilpassa seg politiske signaler om effektivisering, som optimaliserer drifta og like fullt møter utfordringer med lønnsomheten.  

Dette er ett av mange politikerbesøk som gjennomføres i regi av TINEs eiertillitsvalgte over hele landet. Viktige budskap å formidle er konkurransekraft, bærekraft, importvern og ringvirkninger.

Bilder fra politikerbesøk i andre deler av landet

Politikerbesøk hos Jorunn Gunnerød og Erling Tistel i Molde Produsentlag