Hopp til innholdet

På tide å lage årets veieplan

Publisert:

Mjølkeveging og uttak av mjølkeprøver for analyse er en av de viktigste og mest bærekraftige oppgavene du gjør som medlem i Kukontrollen eller Geitekontrollen.

I kontrollene ligger grunndataene til dyrene dine. Dette gir deg og rådgiver mulighet til sammen å komme fram til riktige tiltak i besetningen, og som kan gjøre en forskjell. Er disse dataene mangelfulle er grunnlaget for å sette fokus på riktige tiltak, svært usikre. 

I den sammenheng er det viktig å huske: 

For Kukontrollen: 

- 11 veginger og 6 analyser trengs for at grunndataene skal gi deg fortløpende nytte, og fange opp mulige problemstillinger.
- Det er krav om at det er minimum 22 dager mellom hver veging.
- Det er anbefalt at det ikke er mer enn 37 dager mellom hver veging.
- Det er anbefalt at det ikke er mer enn 70 dager mellom to analyser. 

Disse punktene kan virke upraktiske ved første øyekast, men normalt er det like greit å legge opp til en plan med veging en gang i måneden og uttak av analyser annenhver veging. Det beste er selvfølgelig å ta analyser ved hver veging! 

For de som bl.a. har konsentrert kalving må en vurdere mer nøye fordelingen av veging og prøveuttak gjennom året. 

Kukontrollen er det fortsatt mulig å registrere tomperiode, dersom alle kyrne er sinet av. Da må en sette opp planen så en får nok andel veginger og analyseuttak.

Tall med svart = mjølkeveging 
Tall med rødt = mjølkeveging m/prøveuttak. 
Tom = registrert tomperiode.

 JanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Eks. 112345 67891011
Eks. 2123456 tom7 tom8 tom9101112

For Geitekontrollen:

- Minimum 5 veginger og 3 analyser i året trengs for at grunndataene skal gi deg fortløpende nytte og fange opp mulige problemstillinger. Disse skal fordeles utover året jf. vedlegg til reglene for Geitekontrollen.
- Det er krav om at det er minimum 15 dager mellom hver veging.
- Det er anbefalt at det ikke er mer enn 90 dager mellom hver veging. 

For å få dette til å passe med anbefalingene i reglene og antall veginger og analyser, kan vegeplanen skjematisk se slik ut, avhengig av kjeingstidspunkt. 

- Periode 1, 2, 3 med en måneds mellomrom – den andre med analyser
- En periode før beiteslepp med analyser
- To perioder i beiteperioden – min. en med analyser
- Helst ikke analyser på første og siste kontroll i laktasjonen for den enkelte geit, pga mjølkas beskaffenhet. 

Tall med svart = mjølkeveging 
Tall med rødt = mjølkeveging m/prøveuttak.

KjeingJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDes
Jan123 4 5  avlating  
Feb 123 4 5  avlating 
Mar  123 4 5  avlating
Apravlating  123 4 5  
Mai avlating  123 4 5 
Jun  avlating  123 4 5
Jul5  avlating  123 4 
Aug 5  avlating  123 4
Sep4 5  avlating  123 
Okt 4 5  avlating  123
Nov3 4 5  avlating  12
Des23 4 5  avlating  1