Hopp til innholdet

Oppdatert måleusikkerhet for urea og frysepunkt

Publisert:

Råmelkslaboratoriet har hatt en grundig gjennomgang av måleusikkerhet på laboratoriets analyser. Laboratoriet har funnet at det er oppgitt for liten måleusikkerhet på urea og frysepunkt.

Dette betyr at måleusikkerheten er på ± 1,16 mmol/l for urea og ±0,008C for frysepunkt. Tidligere ble ureamålinger oppgitt med en usikkerhet på ± 0,5 mmol/l og 0,004C for frysepunkt.

Måleusikkerhet på øvrige analyser har vært korrekt oppgitt.

Ingen feil med selve målingene

— Det er viktig å presisere at analyseresultatene for frysepunkt og urea er like riktige sjøl om det er oppgitt for liten måleusikkerhet.

For lav oppgitt måleusikkerhet har medført hyppigere justeringer ved laboratoriet. Vi har nok justert oftere enn nødvendig i forhold til korrekt måleusikkerhet, sier Liv Sølverød, sjef for melkelaboratoriene.

Urea – bruk alltid gjennomsnittet av flere analyser

Urea måles i mmol/liter og er i utgangspunktet en ustabil parameter.

TINE minner igjen om den generelle anbefalingen om ikke å legge for mye vekt på enkeltmålinger av urea. Følg trend over flere målinger for å vurdere effekten av fôrendringer. — Dette bekrefter bare det vi har erfart i praksis og endrer ikke vår anbefaling i bruk av urea i fôringsrådgivingen. Vi anbefaler fortsatt å bruke et gjennomsnitt av de siste 3-6 analysene i praktisk fôringsevaluering, sier Anja Våg Skjold, fagleder fôring i TINE Rådgiving.

Ta kontakt med fôringsrådgiver om du har spørsmål angående urearesultater i din besetning.

Hva er måleusikkerhet?

Alle måleinstrumenter har en viss nøyaktighet og ingen målinger er eksakte. Dette er kjent som begrepet måleusikkerhet og er beregnet for hver parameter (fett, protein, laktose osv). Måleusikkerheten er beregnet som et 95% konfidensintervall. Det betyr at det er 95% sannsynlig for at verdien av analysen ligger innenfor dette intervallet. Eksempel: Lengden av en spesiell målestav er 2000 mm ± 1 mm. Da er det 95 % sannsynlighet for at staven faktisk er mellom 1999 mm og 2001 mm.​

Måleusikkerhet er den usikkerheten som er knyttet til selve målinga. Men det er også varierende usikkerhet knyttet til for eksempel prøveuttak, prøvehåndtering og biologiske variasjoner i dyret. Disse er vanskeligere å gi et tall på, men har ofte et mye større utslag enn måleusikkerheten i analyseinstrumentet.