Hopp til innholdet

Omsetningsavgifta settes ned 1 øre/l i andre halvdel 2021

Publisert:

Nylig anbefalte Omsetningsrådet å sette ned omsetningsavgifta for melk fra 10 øre/l til 9 øre/l i andre halvdel av 2021.

Dette er i tråd med markedsregulator(TINE) sin anbefaling til Omsetningsrådet.

Omsetningsavgifta for melk reduseres med ett øre/l fra 1. juli fordi det ble betalt inn mer overproduksjonsavgift enn beregnet i 2020. Det er Landbruks- og matdepartementet som vedtar avgiften på bakgrunn av Omsetningsrådets anbefaling.