Hopp til innholdet

Nytt kvalitetsregelverk på høring fra mars

Publisert:

I fjor høst startet arbeidet med å utrede et nytt kvalitetsregelverk for ku- og geitemelk. Hensikten med et nytt regelverk er å sikre bedre samsvar mellom levert kvalitet til meieri og betaling til bonde. I midten av mars vil et forslag til regelverk sendes ut på høring til produsentlagene.

Denne artikkelen er gammel. Derfor kan lenker og innhold være utdatert

Frist for høringen er satt til 1. juni. Foreløpig gjenstår en del arbeid og et utkast til regelverk kommer først når høringen blir sendt ut.

Fra klasser til glidende skala

Dagens regelverk har tre trappetrinn, hvor alle kvalitetsparametere er samlet fra Elitemelk til tredje klasse.

Utkast til nytt regelverk legger opp til å beregne celler, bakterier, sporer og frie fettsyrer med hver sin såkalte glidende skala. Glidende skala har i prinsippet likheter med dagens betaling for fett og protein. Skalaene utformes blant annet med utgangspunkt i hvordan kvalitetsparameterne påvirker produksjonen av faste og flytende meieriprodukter. Les mer om hvordan kvaliteten påvirker melka her

Illustrasjon av glidende skala.

 Glidenden skala

 

Dagens klasser gir relativt store «hopp» i melkeprisen, hvis en melkeprodusent er rett over eller under en grense på en av kvalitetsparameterne. Med glidende skala vil kvalitetsavvik på èn parameter ikke få så stort økonomisk utslag, når det avregnes for hver enkelt parameter. Det er mindre sannsynlig at det er kvalitetsavvik på flere kvalitetsparametere samtidig, sier Eivind Kjuus, leder av utredingen og direktør for TINE Råvare.

Prøver fra hver levering

I dag beregnes resultater med historiske analyseverdier utover månedens leveranser med unntak av frie fettsyrer, lukt, smak og medisinrester.

Et framtidig regelverk vil også bygge på historiske analyser, men utredningen legger opp til å analysere melka for hver melkehenting. Det gir en hyppigere tilbakemelding til produsentene, og mulighet for å beregne analyser innenfor månedens leveranser, som vil gi et bedre samsvar mellom avregning og levert melkekvalitet.

For sporer vil prøven fra all melka på tankbilen trolig avgjøre om det tas ut sporeanalyser av hver enkelt gårdsleveranse på bilen.

Forslag til regelverk sendes på høring i mars

I oktober og november ble arbeidet med nytt regelverk kommunisert på medlemssider, i podkast og på produsentlagsledersamlinger. Fram til høringen i midten av mars vil det bli utviklet et detaljert utkast til regelverk. Forslaget vil bli tilgjengelig på medlemssidene.

Referansegruppe av ku- og geiteprodusenter

Vi har også hatt med oss ei referansegruppe bestående av ku- og geiteprodusenter. Foreløpig har gruppa hatt tre møter. Jeg vil takke alle deltagerne for jobben så langt. Kvalitetssikringen og diskusjonene fra referansegruppa er svært nyttige. Foreløpig har vi noen runder igjen før det sendes ut et konkret høringsforslag, avslutter Kjuus.

Dette er en stor utredning og vi tar oss tid til å gjøre en grundig gjennomgang i eierorganisasjonen, sier organisasjonssjef Eli Reistad. Etter planene skal TINE sende ut et bakgrunnsnotat og tilbakemeldingsmulighet til alle produsentlag etter årssamlingene i mars. Høringsfristen er satt til 1. juni. 

 

Hør også podkasten om utredningen(fra 30.11.2018):