Hopp til innholdet

Ny gjennomgang av gårdstankaktiviteten

Publisert:

TINE har satt i gang en gjennomgang av gårdstanksaktiviteten. Det betyr å revidere strategien for teknologi, miljø og innkjøp, og å se etter effektiviseringsmuligheter i drifta.

Melkekvalitet og Service (M&S) er en landsdekkende serviceorganisasjon, som yter både teknisk service på gårdstank og veiledning på melkekvalitet. Tidligere var dette to ulike serviceorganisasjoner som ble samlet i 2017. Gjennom de siste fire årene har gårdstankaktiviteten gjennomgått store endringer deriblant reduksjon i antall ansatte, reorganisering av verkstedstruktur mm. En utfordring er synkende volum/etterspørsel, noe som har sammenheng med reduksjon i antall melkeprodusenter.

- Medarbeiderne har høy kompetanse, og undersøkelser viser tydelig at eierne er godt fornøyd med servicen. Medarbeiderne gjør en strålende jobb. Likevel må TINE se på kostnadene for å bedre konkurransekraften til selskapet, og sikre melkeprodusentene høyest mulig melkepris. Etter som antall melkeprodusenter stadig går ned er det naturlig å se på kapasiteten vår, sier direktør for Melkekvalitet & Service, Ann-Norill Stennes.

Formål og omfang i prosjektet

Formålet med prosjektet er å få en mer kostnadseffektiv drift. Prosjektet skal gjennomføres stegvis. Første steg er å lage en beskrivelse av dagens strukturer, deretter søke hypoteser til forbedringer, samt vurdere økonomiske effekter og hvordan de kan gjennomføres. Til slutt bestemme hvilke tiltak som skal settes ut i livet, og utarbeide en plan for gjennomføringen. TINE Forbedring bistår i dette arbeidet.

- Analysearbeidet, testing av hypoteser og forslag til løsninger vil foregå utover høsten og gjennomføres våren 2022. Her ønsker vi en åpen prosess med god kommunikasjon og involvering av medarbeiderne, understreker Stennes.