Hopp til innholdet

Mjølkeproduksjonen i september på fjorårsnivået

I september ble det levert nesten 113 millioner liter kumjølk. Dette er en økning på beskjedene 0,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Selv om det er en liten økning, er leveransen 1,2 millioner mindre enn siste prognose. I positiv retning skiller Vestland fylke seg ut, men en økning på 6,3 prosent.

Fettinnholdet på nivået med 2020
Ser vi årets ni første måneder under ett, ligger produksjonen av kumjølk hele 35 millioner liter over 2020. Det tilsvarer en økning på 3,1 prosent.

Fettinnholdet i melka, både i september og hittil i år, ligger på 4,37 %, omtrent på nivået i fjor.
Derimot er det betydelig mer protein i melka hittil i år, 3,50 % mot 3,44 % i fjor.

Fortsatt nedgang på geitemjølk
Leveransen av geitemjølk i september var drøyt 1,5 millioner liter og med et tørrstoff på 12,31 prosent. Sammenlignet ed september 2020 er dette en reduksjon i volum på 5,5 prosent og litt høyere tørrstoff-prosent.

Les flere detaljer i statistikken fra TINE Råvare.