Hopp til innholdet

Mindre fett og protein i oktobermjølka

Tall fra TINE Råvare viser at produksjonen av kumjølk i oktober gikk ned med 1 prosent. Også innholdet av protein og fett gikk ned sammenlignet med oktober i fjor.

Totalt ble det levert drøyt 121 millioner liter kumjølk i oktober. Dette er nesten 1,2 millioner liter mindre enn oktober 2020, også lavere en prognosen.

Godt over fjoråret
Selv om produksjonen gikk ned i oktober, så er produksjonen av kumelk hittil i år 33,5 millioner liter høyere enn fjoråret. Samlet sett er også innholdet av fett og protein høyere enn i 2020, og over prognosen.

Mer tørrstoff i geitemjølka
Leveransen av geitemjølk i oktober var 1,15 millioner liter, 7,2 prosent lavere enn i fjor. Så langt i år er det en nedgang i produksjonen av geitemjølk med cirka 800 000 liter, som tilsvarer 4,3 prosent ned.
Innholdet av tørrstoff både i oktober og hittil i år er på 12,39 prosent, mot 12,27 prosent  i årets 10 første måneder i fjor.

Les flere detaljer i rapporten fra TINE Råvare.