Hopp til innholdet

Mer nøyaktig analyse av urea

Publisert:

Ureaverdier er ett av redskapene for å vurdere fôrbehovet og rasjonsutnyttinga til mjølkekyr. Framover vil urea bli mer nøyaktig ved lave og høye verdier.

TINE har nylig mottatt et nytt sett standardprøver med større spredning på ureaverdier, noe som gjør det mulig å skille enda bedre mellom ytterpunktene på urea-parameteren. Fra uke 48 vil dette tas i bruk.   

Optimalisere fôrrasjonen enda bedre 

En underdekning eller en overdekning på protein vil dermed gi større utslag og bli enda tydeligere framover. Det vil gjøre det mulig å optimalisere fôrrasjonen enda bedre. 

Ureaverdier er sammen med fettprosent, proteinprosent og fôranalyser et viktig redskap for å vurdere fôrbehovet og rasjonsutnytting til mjølkekyr og eventuelt behov for justering av rasjonen. 

Vurder utvikling over tid 

Det er viktig å huske på at urea har en relativt stor måleusikkerhet. Derfor må urea brukes som en grov overvåkning. Altså, bør det ikke legges for stor vekt på enkeltverdier, men vurdere utvikling over tid (minst to påfølgende analyser med lave/høye verdier) før en gjør tiltak, sier Ingunn Schei, spesialrådgiver fôring i TINE. 

Ta kontakt med fôringsrådgiver dersom du over tid har verdier som havner utenfor normalområdet (3-6 mmol/l).