Hopp til innholdet

Mer fett i melka øker lønnsomheten for bonden

Publisert:

Meldingen fra TINE er klinkende klar: Vi trenger melk med høyt innhold av fett for å dekke behovet i markedet.

Høyere fettinnhold er det mest lønnsomme tiltaket


Melka består av mange ulike deler. I tillegg til vann, er de viktigste delene fett, protein og melkesukker. 


For få best mulig lønnsomhet i melkeproduksjonen, er det viktig at sammensetningen av melka samsvarer med etterspørselen etter ulike fraksjoner som fett og protein. Flere trender påvirker framtidas melkebehov. Salget av drikkemelk faller, mens salget av fete produkt øker. Økende import av ost og redusert eksport av ost gir mindre overskuddsfett fra ystemelka. Balansen mellom de ulike fraksjonene forskyves.
Å produsere melk hvor vi bare trenger fettet, gir dårlig lønnsomhet. Fettet alene kan ikke bære kostnadene i verdikjeden.

–  Vi tror derfor det fortsatt vil være rett å øke fettinnholdet i melka.  Høyere fettinnhold er slik det ser ut nå, fortsatt det mest lønnsomme tiltaket for å dekke et framtidig fettbehov med norsk råvare, sier konserndirektør for TINE Rådgiving og Medlemsservice, Johnny Ødegård.

Få gode råd for mer fett i melka


Fettbetalingen er trappet opp siden 2018. Kumelksprodusentene har svart med å øke fettinnholdet i melka. Med dagens fettbetaling, vil det være lønnsomt for mange produsenter å dreie fôringen med sikte på å øke fettinnholdet. Ta kontakt med din rådgiver dersom du ønsker å høre mer om hvordan du kan styrke lønnsomheten gjennom økt fettinnhold.

Les også: slik får du økt fettinnhold i melka

Viktig periode for inseminering


Foruten mer fett i melka fra produsentene, vurderes også andre tiltak for å sikre nok fett i markedet. Det gjelder justering av satsene i Prisutjevninga for smør og produksjonsfløte, fortsatt reduksjon av fett i TINEs produkter og tilstrekkelig kapasitet til tørking av skummetmelkpulver, noe som frigir fett.


Mer sommermelk virker også positivt inn, både på melkevolumet og dekking av fettbehovet. Økt melkeproduksjon i perioden juli til og med september er en vinn vinn-situasjon rent økonomisk både for bonden og TINE.

 
– Med tanke på neste år er min oppfordring derfor å inseminere så stor del av besetningen som mulig de nærmeste ukene, både av kyr og kviger
Johnny Ødegård.

Godt tilpasset melkeproduksjon i 2021

Å lage gode kalkyler for melkebehovet de neste par årene er slett ikke enkelt. Spesielt utfordrende blir det å forutsi hva som skjer i takt med at samfunnet åpner etter pandemien. Et stikkord her er usikkerheten knyttet til grensehandelen.

Men ser vi på situasjonen så langt i 2021 preges den av god melketilgang, godt tilpasset behovet i markedet. Vi leverer på det kundene ønsker, og vi bygger nødvendig lagre. Melkeinngangen dekker også behovet for eksportproduksjonen av Jarlsberg ved meieriet i Elnesvågen for å supplere produksjonen ved anlegget i Irland.