Hopp til innholdet

Melkeprodusenter i Marnardal er kandidat til å vinne TINEs dyrevelferdspris

Publisert:

Melkeprodusentene Kari og Sjur Lauvdal fra Marnardal, er en av tre kandidater til å vinne årets dyrevelferdspris fra TINE som deles ut i oktober. Alle dyrenes behov er godt ivaretatt, understreker juryen.

-Det å bli nominert til dyrevelferdsprisen mottok vi med stolthet. For oss er det viktig å ivareta behovet til de svakeste individene i besetninga. Det fører til god dyrevelferd og en trivelig hverdag for folk og fe. Glade dyr gir glade bønder, sier Kari og Sjur Lauvdal.

Styreleder i TINE: -Dyrevelferd handler om grunnleggende verdier

-Jeg er stolt over alle dem som bidrar til å ta arbeidet med dyrevelferd i TINE et skritt videre, og gratulerer Kari og Sjur med å være kandidater til årets dyrevelferdspris. Friske dyr som har det bra, er forutsetningen for å produsere melk av høy kvalitet. Og hvordan vi behandler dyra våre, handler om helt grunnleggende verdier. TINE og norsk landbruk har et godt omdømme hos forbrukerne, men hver eneste dag må vi vise oss den tilliten verdig. Jeg håper årets kandidater til dyrevelferdsprisen motiverer oss alle til videre innsats for dyras beste, for en ting er sikkert: Vi er bedre i dag enn vi var i går, men ikke fullt så gode som vi kommer til å bli i morgen, sier styreleder i TINE, Marit Haugen.  

Mye kunnskap

I sin begrunnelse for kandidaturet, peker juryen på at Kari og Sjur Lauvdal har et veldrevet bruk med svært gode produksjonsresultater både i melk- og kjøttproduksjon. I det nye fjøset fra 2016 er minimumsløsninger valgt bort og dyrevelferden satt i høysetet. Også i det ombygde båsfjøset er det valgt løsninger som fremmer god dyrevelferd. Det produseres melk på stor andel egenprodusert grovfôr av god kvalitet. Dyra har gode beite- og luftemuligheter. Dyr i alle dyregrupper, fra spekalv til kyr og slakteokser, er svært godt ivaretatt.

«Kari og Sjur har stor kunnskap om dyras atferd og behov og legger opp arbeid og rutiner ut fra det. De stortrives med å arbeide med dyr og viser både i ord og handling at de vil det beste for dyra. Gjennom gode produksjonsresultater viser de også at god dyrevelferd lønner seg økonomisk», avrunder juryen.

Et satsingsområde

REMA 1000 har deltatt i juryen utvelgelse av kandidater dette året, og kategorisjef Trond Morten Helgesen sier dette om bakgrunnen for kjedens deltakelse:

-God dyrevelferd er et viktig satsingsområde for REMA 1000. Vårt krav er at dyrenes velferd skal vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele dyrets livsløp. Vi syns det har vært bra å delta i juryen til TINEs Dyrevelferdspris. Vi har vi fått god innsikt i driften til de nominerte kandidatene, vi har fått møtt produsenter som jobber godt med dyrevelferd og vi har lyttet til deres tanker om fremtidig arbeid for god dyrevelferd.

Juryen for TINEs dyrevelferdspris 2022 har bestått av:

Stine Grønmo Kischel, spesialrådgiver dyrevelferd i TINE - juryleder

Gro Løfaldli, distriktssjef TINE Rådgiving 

Aslaug Vevstad Aune, medlemssjef TINE Medlem 

Trond Morten Helgesen, kategori- og innkjøpssjef ferskvare REMA 1000