Hopp til innholdet

Leveranse av elitemelk over kvote skal ikke gi skyldig avregning

Publisert: . Sist endret:

Det har vært et spesielt år hvor kvotene for kumelk har økt to ganger og melkeprisen er forsterket for økt leveranse i tredje kvartal. Sterkere bruk av sesongpriser sammen med økningen i omsetningsavgift og overproduksjonsavgift fra årsskiftet har medført at en del produsenter vil få negativ avregning dersom de leverer over kvote på slutten av året. Dette er en utilsiktet effekt som vi vil rette opp i sier direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus. Negativ avregning for levert elitemelk over kvote i 2020 vil ikke faktureres

Den sterke prisstimulansen i tredjekvartal gir redusert melkepris på slutten av året. I tillegg har vi en høy omsetningsavgift og en økt overproduksjonsavgift. Enkelte er nå bekymret for om de blir skyldig i oppgjør dersom de nå leverer over kvote og belastes en overproduksjonsavgift på 4,90 kr/l.

Slik prisene er nå, vil summen av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift kunne overstige basispris og kvalitetstillegg for produsenter med gjennomsnittlig fett og proteininnhold. Dette er slik vi ser det en utilsiktet effekt av flere pris- og avgiftsendringer.

Vi vil korrigere avregningene slik at det ikke blir minusavregning for elitemelk ved volum utover kvote. Vi gjør dette for å unngå at melk ender i gjødselkjelleren og da kan vi ikke risikere at noen kommer i en situasjon hvor de må betale for å levere melk sier Kjuus. Ingen som leverer elitemelk over kvote i 2020 vil få et skyldig beløp på avregningen i 2020, bekrefter Kjuus.

Han minner om at det ser ut til å bli et høyt forholdstall også i 2021 og sier at det for mange vil være lønnsomt å holde på dyra. Etterbetaling gis på all levert melk.

Ta kontakt med rådgiver

Det er ikke alltid like enkelt å treffe blink og 2020 er et spesielt år. TINE anbefaler å ta kontakt med rådgiver dersom du ligger an til å gå over kvota. Vurder hvilke alternativer som er aktuelt for deg til å anvende melka eller levere til TINE.