Hopp til innholdet

Lavere volum, men mer fett i kumelka i november

I november lå produksjonen av kumelk 1,3 millioner lavere enn samme måned i fjor. Til gjengjeld økte innholdet av fett fra 4,43 % til 4,46 %.

Totalt kom det inn 123,7 millioner liter kumelk i november. Av dette mottok TINE ca 115 millioner liter, som tilsvarer 93,4 % av totalmengden.

Samme trend på geitemelk
I årets 11 første måneder er det kommet inn ca 1395 millioner liter kumelk, drøyt 32 millioner liter mer enn i fjor, en økning på 2,4 %. Hittil i år er også innholdet av fett og protein høyere enn i 2020.

Trenden på geitemelk i november er den samme som for ku. En nedgang i volum på 10,7 %, mens innholdet av tørrstoff har økt fra 12,33% i fjor til 12,45 % i november i år.

Les hele statistikken fra TINE Råvare