Hopp til innholdet

Lavere oppmøte, men økt kvinneandel i årssamlingene

Publisert:

Statistikken for årssamlingene 2021 viser en betydelig nedgang i antall deltakere. Men det positive er at andelen kvinner har gått vesentlig opp fra 2020.

Statistikken viser at det totalt var ca. 2400 medlemmer som deltok i årssamlingene, mot nærmere 3500 i fjor. Det er en nedgang på i overkant av 30 prosent.
Derimot gikk kvinneandelen opp fra 22% i 2020 til 28 % i år.

Nesten bare digitale møter
Grunnet pandemien ble de aller fleste av årssamlingene gjennomført digitalt på Teams, i alt 147 møter. 17 møter ble gjennomført fysisk, der deltakelsen fra råd- og styremedlemmer enten var digital eller fysisk. Noen få fysiske møter ble kjørt uten deltakelse fra rådet eller styret. Eierområde Sørvest var mest digitale.

Positivt innstilt til å endre eierorganisasjonen
De sakene som ble mest diskutert var:
-Resultatene i TINE
-Import og markedssituasjonen
-Irland og Jarlsbergeksport
-Framtidig volum og mjølkepris
Endring av eierorganisasjonen var en av sakene som også ble diskutert i møtene. Her viser oppsummeringa at brorparten av produsentlagene stilte seg positive til de foreslåtte endringene.