Hopp til innholdet

Kvotene for 2021 er fastsatt

Publisert:

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt forholdstallet for melkekvoter i 2021. For kumelk blir forholdstallet 1,07 og for geitemelk 0,94. Begge er helt i tråd med TINEs anbefaling